Det är ju naturligtvis ingen slump att det är Linköpings två ytterlighetspartier som replikerar på min debattartikel om moderaternas förslag om att avsluta akuta boendeinsatser för tiggande EU-migranter. Det både Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna har gemensamt är ju att de vill minska samarbetet mellan EU-länderna och begränsa rörligheten för oss européer. De må ha olika argument för sin sak, men båda deras politik skulle innebära ett dråpslag för den som vill arbeta eller studera utomlands – liksom för Linköpings företag som behöver rekrytera kompetens för att växa och utvecklas.

> Publicerad i Corren 2016-06-15 (ej digitalt)

Vänsterpartiet (Corren 10/6) menar att Linköping måste visa medmänsklighet. Företrädare för S-MP-L-koalitionen har uttalat sig på liknande sätt. Den rimliga frågan tillbaka är vad som är mest medmänskligt, att från början vara tydlig med att lagar gäller lika för alla och alla har skyldighet att ordna sitt eget boende – eller att ge sken av att vi ordnar boende, men sedan skapar ett tiotal bäddar åt de 150-200 människor som befinner sig här och låter dem göra upp sinsemellan?

Om Vänsterpartiet menade allvar med vad de säger så skulle de utöka boendet kraftigt och avsätta de tiotals miljoner de skulle krävas i finansiering. Det kommer man naturligtvis inte att göra, vilket innebär att orden om medmänsklighet inte bara har ett omänskligt innehåll utan också är tom retorik från ett parti som vare sig vill eller kan ta ansvar.

Sverigedemokraterna (Corren 14/6) å sin sida menar i sin replik att om moderaterna menade allvar så skulle vi förbjuda tiggeri. Debatten är meningslös att föra lokalt i dag, eftersom det inte finns lagstöd för att införa ett sådant förbud. På nationell nivå har vi moderater föreslagit att kommunerna borde ges en möjlighet att införa lokala förbud. Om och när en sådan lag är på plats får vi diskutera i Linköping om och var den skulle kunna användas.

Christian Gustavsson (M)
Kommunalråd i opposition