Här finns bilder som du kan ladda ned och använda fritt för redaktionellt bruk, i inbjudningar och program eller liknande. Vid användning ska eventuell fotografs namn uppges enligt nedan.

Porträtt

Porträtt, Visby, Almedalen 2016
(1,1 MB)

Porträtt, Visby, Almedalen 2016
(1,1 MB)

Porträtt
Kommunfullmäktige 2015
(1 MB)

Porträtt
Foto: Fredrik Wennerlund
(14 MB)

Porträtt
Foto: Fredrik Wennerlund
(14 MB)

Sammanhang

Stora Torget, Linköping, 2014
Foto: Patrik Holgersson
(12 MB)

Veranda, hemma, 2014
Foto: Patrik Holgersson
(13 MB)

Besök hos Configura
Foto: Configura
(58 KB)

Besök hos Configura
Foto: Configura
(47 KB)

Mjärdevi Science Park symposium, 2014
(50 KB)