Regeringen värnar varken småföretagande eller jämlika villkor för Sveriges bönder. En sådan framtid är varken bra för våra bönder i allmänhet eller vår landsbygd i synnerhet. Vill vi ha någon produktion kvar i Sverige så skall vi satsa på svenska produkter, och det spelar ingen roll om det är från konventionellt eller ekologiskt jordbruk. Vi tror på svensk produktion!

Det skriver Christian Gustavsson och John Widegren i dagens Corren. Se det som en första markering om var Moderaterna i Östergötland är på väg att landa sitt arbete med en ny politik för landsbygd och jordbruk.

Publicerad i Corren 2016-09-07 samt i ATL 2016-09-13

Sverige är det enda landet i världen som klassar jordbruket som miljöfarlig verksamhet, övriga länder klassar det som miljöpåverkan. Detta är ett stort problem och sätter redan från början käppar i hjulet för våra svenska bönder.

Förutom denna märkliga klassning av det svenska jordbruket finns det ytterligare problem, bland annat ser vi allt högre säromkostnader, det är inte hållbart för våra svenska producenter. Vill Sverige ha kvar sin landsbygd och sitt jordbruk är det dags att någonting händer.

Kostnadssidan för lantbrukarna är väldigt styrd av lagstiftning. Det finns en rad olika krav, bland annat på växtskyddsanvändning, djurstallar och förvaring av bränsle. Det som sedan produceras, vare sig det är mjölk, kött eller spannmål, ska ut och möta världsmarknaden till världsmarknadens prisbild.

Här uppstår ett stort problem. Lagstiftarens digra önskelista på verksamheten verkar inte återfinnas hos många av marknadens andra bönder, och därmed heller inte de extra kostnader det medför. Det gör att svenska bönder redan från start hamnar i en snedvriden konkurrenssituation.

Konkurrens är bra, och konkurrens är viktigt. Om bönderna ska kunna konkurrera på lika villkor – på den europeiska och internationella marknaden – krävs det att vi faktiskt gör någonting åt situationen. Det är till exempel inte rimligt att höja en redan hög dieselskatt, man kommer fortfarande att göra de insatser som behöver göras. Att harmonisera bränsleskatten med våra grannländer är ett första steg i rätt riktning.

Det är självklart att vi ska behålla vår goda djurhållning. Vi har i Sverige mycket bra gårdar som producerar på en väldigt hög nivå, det ska förstås fortsätta vara så. Vi är stolta över våra miljö- och djurskyddsregler som också ligger till grund för den goda och rena produktion vi har. Vi sätter oss dock emot förbud av vissa växtskyddsmedel för grönsaksodling som får användas i övriga EU. Det blir för svenska producenter en ren konkurrensnedsättning.

Ett annat exempel är den nu föreslagna vägslitageavgiften med cirka 24 kronor per mil. För en lastbil som snittar cirka 10 000 mil per år är ekvationen enkel – det är inte hållbart! För producenter i primärproduktion finns inga alternativ utan det kommer bara att leda till ökade transportkostnader.

Från detta kan vi konstatera ett par saker, regeringen förespråkar varken småföretagande eller jämlika villkor för våra bönder. En sådan framtid är varken bra för våra bönder i allmänhet eller vår landsbygd i synnerhet. Det är enligt oss moderater inte en hållbar riktning att gå. Vill vi ha någon produktion kvar i Sverige så skall vi satsa på svenska produkter, och det spelar ingen roll om det är från konventionellt eller ekologiskt jordbruk. Vi tror på svensk produktion!

John Widegren (M), lantbrukare
Christian Gustavsson (M), kommunalråd Linköping