Jag erkänner från start, jag är en stadsbo och jag trivs med det. Att kunna gå eller cykla till jobbet, att ha en mataffär i bostadsområdet och tillgång till ett dygnet-runt-öppet gym är saker som får min vardag att fungera – och jag är inte ensam. Dragningen till städerna är stark. Tillgången till arbete, bra utbildningar och inte minst andra människor är det som driver urbaniseringen.

Publicerad som en artikel i serien Östgötaberättelser publicerad 2016-08-31

En täthet av människor och bostäder har många fördelar, men det är långt ifrån enkelt att få städerna att fungera bra för alla. Därför har politikens uppmärksamhet också ofta riktats ditåt. Till staden, till stadsdelarna, till stadsborna och till utanförskapsområdena. På vägen har dock landsbygden tappats bort och en viktig balans, mellan stad och landsbygd, har rubbats.

Som ledare för Moderaterna i Östergötland är min ambition att vi ska vara det parti som bäst förstår hela Östergötland. Det grundar sig i en självkritik om att vi inte varit tillräckligt bra. Under de senaste två åren så har vi därför gjort ett ordentligt arbete, med att lära av människor som bor, eller driver företag, på landsbygden och i våra mindre orter.

Det har varit en rolig resa, men också en lärorikt sådan. Engagemanget hos människor som delar med sig av sin vardag, sina glädjeämnen, sina drömmar och sin irritation har varit fantastisk. Vi har varit i skolor, i människors kök och i ladugårdar. Och vi kommer att fortsätta lyssna på människor, men vi börjar nu också arbetet med att ompröva vår politik och lägga nya, konkreta förslag. Till våren kommer Moderaternas medlemmar få besluta om en ny politisk kurs.

Det som behövs är inte fler välmenande ord, utan handling. Därför kommer du att få se flera konkreta förslag från oss framöver. De kommer handla om hur vi underlättar människors vardag och om hur vi stärker svensk konkurrenskraft med utgångspunkt från landsbygden. Hur vi bygger vidare på det nära och det närproducerade. Vi kommer aldrig släppa ansvarstagandet för ekonomin eller rygga tillbaka för utveckling, men vi kommer inte heller att se på medan Östergötland glider isär eller hur värdefulla lokala resurser och matproducenter inte ges en chans ens när de levererar i världsklass.

Ung som äldre, landsbygd som stad, jordbrukare som student – tillsammans är vi Östergötland och tillsammans kan vi bygga ett samhälle där alla delar av länet släpps fram och tillåts bidra till utvecklingen. För oss handlar det, kort och gott, om en politik med båda fötterna i den östgötska myllan.

Christian Gustavsson
Ordförande för Moderaterna i Östergötland