Anförande i samband med budgetdebatten för Linköpings kommun 2017-06-13.

Ordförande, ledamöter, åhörare,

När sörmlandsgossen Henning anländer till Stockholm så gör han det barfota. Den sista biten in i staden får han skjuts med en vedkärra. Framför honom ligger drömmen framtiden, drömmen om alla möjligheter som bjuds i staden.

Per Anders Fogelströms berättelse om Henning Nilsson i Mina drömmars stad är sannerligen ingen dans på rosor. Drömmen är inte fullt så enkel som den kändes när han lämnade gården därhemma. Livet som arbetare i Stockholm under mitten av 1800-talet innebär trångboddhet, fattigdom och begränsade möjligheter. Men hela tiden finns den där; nyfikenhet på och strävan efter en bättre framtid.

För många människor symboliserar vi just nu denna möjlighet till en bättre framtid. Sverige är landet dit många söker sig för ett bättre liv, Linköping kommunen dit många söker sig för utbildning och arbete.

Linköping har i dag få saker gemensamt med 1800-talets Stockholm, men det finns också likheter. I Linköping 2017 finns det trångboddhet, fattigdom och människor med kraftigt begränsade livsmöjligheter. Men i Linköping 2017 finns det oändliga möjligheter, en välmående befolkning och ett starkt företagande.

Det går bra för Linköping, men inte för alla Linköpingsbor. Segregationen fortsätter att växa med stor kraft. Det måste vi ändra på. Därför utställer vi redan nu vårt viktigaste vallöfte: Linköpingslöftet, med den bärande principen att alla Linköpingsbor har ett ansvar att bidra men också måste få möjligheten att göra det.

* * *

Vi är – som Winnerbäck uttrycker det – en tätort på en slätt, men vi är också en kommun som tagit många skepnader genom historien. Kyrkan, hamnen, industrin, universitetet, tekniken har alla bidragit med sina skiften.

Till varje skifte så har människor sökt sig hit för idéen om ett bättre liv, om att få utlopp för sin längtan och strävan efter en framtid. Det är därför berättelsen om oss Linköpingsbor också ofta är berättelsen om någon som har flyttat hit. Under kommande år innebär det en större utmaning för oss än på mycket länge.

Det kommer nog inte som en överraskning för någon när jag säger att vi moderater ser att ett fokus på arbete måste komma först. Det är nyckeln till självbestämmande och frihet. Arbete ger oss en plats i samhället, vilket vi som har arbete tar för givet. Och vilket den som saknar arbete, eller en tydlig väg till arbete, ofta smärtsamt inser.

* * *

Linköping behöver välja en ny väg. Ett starkt samhälle byggs genom utbildning och ansträngning, arbete och företagande. Moderaterna föreslår därför ett förnyat samhällskontrakt med målet om full sysselsättning och där alla delar av den kommunala verktygslådan ska stödja en sådan utveckling.

Försörjningsstöd ska aldrig leda till passivitet, utan till aktivitet där egen ansträngning lönar sig och bygger grundläggande anställningsbarhet. Vi väljer att möta varje person med en positiv förväntan på hur man bidrar till Linköpings utveckling.

Linköpingslöftet innebär att vi, utifrån varje persons förutsättningar, ska leda människor mot arbetsmarknaden i tre tydliga steg. Vår modell är prövad på andra håll i Sverige och insatserna kommer från flera olika kommuner, även från tidigare goda erfarenheter i Linköping. Genom sociala insatser bygger vi en grundläggande anställningsbarhet, vi anpassar utbildningar efter arbetsmarknadens behov och för kortaste väg till jobb samt utvecklar sysselsättning för den som behöver en skyddad anställning.

Arbetet med att bryta segregation och utanförskap innebär också att vi måste börja ställa tydliga krav. Vi vill därför se ett aktivitetskrav som innebär att man för att få ekonomiskt bistånd också aktivt måste arbeta för att stärka sin anställningsbarhet. Linköpingslöftet ger de verktyg som behövs, men ansvaret bär var och en av oss.

När Henning Nilsson kom till Stockholm i Mina drömmars stad så påbörjade han en resa som tog generationer att fullfölja. Den resan behöver nu kunna genomföras på bara en handfull år. Det kräver en tydligt utstakad väg för vad politiken vill åstadkomma och en verktygslåda som är full av insatser (varav en hel del behöver uppfinnas).

Den mänskliga strävan om en bättre framtid finns där hos alla, det vi behöver göra är att rusta den – och elda på den – genom utbildning, uppmuntran, krav, nyfikenhet och en positiv förväntan.

Jag yrkar bifall till Moderaternas förslag till budget för Linköpings kommun.

 

Här kan du läsa hela vårt budgetförslag:
En ny väg för Linköping M-budget 2018
Arbetsbok M-budget 2018