I dag har jag presenterat Linköpingsmoderaternas bedömning av kommunens förutsättningar att klara flyktingmottagandet samt 10 lokala och nationella förslag för att klara bostadsbehovet. Den bedömning vi gör är tyvärr inte särskilt positiv.

Bakgrund, slutsatser och förslag som pdf-fil.

Linköping är en av de kommuner som har goda förutsättningar att klara flyktingutmaningen. I grunden finns en stark arbetsmarknad, ett växande näringsliv och en välfärd som fungerar. Vi får däremot inte vara naiva för den ansträngning som flyktingmottagandet innebär och att det får konsekvenser på bostadsmarknaden, för kommunens ekonomi och i välfärdens verksamheter.

 

I Linköping ska vi göra vad vi kan, men det är tydligt för oss att vi inte kommer klara av kommunens andel av kommunmottagandet. Det bästa vi kan göra är att signalera det till Migrationsverket så tidigt som möjligt. Det är det ärliga att göra.

En redan sjuk bostadsmarknad har ballat ur totalt. När kommunen betalar i desperation två-tre gånger den vanliga hyran så åker de gamla hyresgästerna ut. Separata köer för flyktingfamiljer har gått från otänkbart till vardag. Inköp av bostadsrätter är något som på allvar diskuteras. Allt det här är kostsamma lösningar, men också lösningar som försvårar för den som behöver flytta för att ta ett jobb i Linköping, flytta hemifrån, separera från sin partner eller mer yta till den växande familjen.

Man ska också komma ihåg att de här dyra bostadslösningarna är dåliga för de familjer som bosätts i dem. Höga hyreskostnader skapar en inlåsning i försörjningsstödet, där det blir svårt att stå på egna ben – och där varje steg mot eget arbete leder till en negativ bostadskarriär.

Vi presenterar samtidigt 10 lokala och nationella förslag som möter delar av bostadsbehoven. Några av de viktigaste förslagen handlar om att: konkurrensutsätta boenden, ta hjälp av Linköpings fastighetsägare och byggherrar, pausa Stångåstadens standardhöjande renoveringar, stimulera flyttkedjor, underlätta ändrad användning av byggnader i bostadssyfte och att göra det enklare att inreda vindar.

Den styrande koalitionen återkommer ofta till att Linköping kommer att klara flyktingsituationen därför att vi är en stor och rik kommun. Så enkelt är det inte. Brist på bostäder, skollokaler och lärare löses inte snabbt bara för att man har en god ekonomi – och dåliga lösningar och en ineffektiv integration kan snabbt innebära en betydligt sämre ekonomi.

Trots regeringens löften om kostnadstäckning, långsiktighet och lättnader för bostadsbyggande så har vi hittills inte sett mycket av det i verkligheten. Regeringen måste visa att man tar problemen på allvar, inte stjälper över kostnaderna på Sveriges kommuner och genomför de reformer som gör att vi snabbt kan få fram bostäder. Det är bråttom och den styrande koalitionen måste tydligare börja företräda Linköpingsborna gentemot sina partivänner i regeringen.