”Varför skiljer sig krav och regler i upphandlingar mot kraven ni ställer på oss producenter?” Genom våra resor i Östergötland har vi mött samma fråga varthän vi åkt. Samtidigt som vi producerar världens bästa mat i Sverige, så har de svenska producenterna en oerhört svår uppgift i att konkurrera med utländska kollegor som arbetar under helt andra lagar och regler. Det är inte hållbart och vi vill se en förändring.

Publicerad i Motala & Vadstena Tidning 2016-12-12

Just användningen av antibiotika är något som skiljer mycket inom EU och det finns goda skäl att oroa sig över en växande antibiotikaresistens som slår ut sjukvårdens möjligheter att bota. Den senaste statistiken från europeiska läkemedelsmyndigheten visar på en skrämmande hög användning av antibiotika i nästan alla andra länder än Sverige. Det bästa sättet att förebygga är att köpa svenskt kött, producerat under svenska lagar.

I Danmark beräknas cirka 12 000 personer bära på den multiresistenta bakterien meticillinresistenta stafylokocker (MRSA), på grund av att avelsgrisarna inte blev testade under 2008-2014. I Sverige har hittills endast ett fall kunnat konstateras hos den svenska grisproduktionen, det är bra. Men i och med att vi importerar griskött från Danmark har det redan påträffats flera fall av människor som bär på bakterien i Sverige.

Våra kommuner måste bli bättre på att ställa krav på det livsmedel som upphandlas. Det serveras ca 3 miljoner portioner mat dagligen i offentlig verksamhet, större delen importerad. Det kan tyckas att det Sverige sysslat med hittills endast varit hyckleri, där vi ställer höga krav på svenska producenter och sedan köper det billigaste vi kan hitta på marknaden. Vi vill inte exkludera utländska producenter, utan göra det möjligt för fler att ställa om till en hållbar matproduktion. Det handlar om att de ska förhålla sig till oss, och inte tvärtom. Svårare än så är det inte. Det handlar i grund och botten om mat på lika villkor.

Om förutsättningarna mellan svensk och utländsk produktion jämnas ut, skulle vi i så fall också förbättra våra svenska lantbrukares konkurrensmöjligheter, bland annat i upphandlingarna, vilket i sin tur kan skapa fler jobb åt Östergötland och Sverige samtidigt som vi lyckas behålla vår vackra levande landsbygd. Så, bli medveten om vad du handlar, äter på restaurang och i offentlig verksamhet. Budskapet är enkelt – undvik importerat kött och köp svenskt istället. Det är inte svårare än så, dessutom är det bra för dig, våra barn, och för våra bönder.

Christian Gustavsson (M)
förbundsordförande, Moderaterna i Östergötland

Monika Gideskog (M)
oppositionsråd, Mjölby kommun