Nya vägar till arbetsmarknaden, förändrad migrationspolitik och fler poliser är åtgärder som behövs för att bryta utanförskapet, skriver Anna Kinberg Batra och Christian Gustavsson.

Publicerad i Corren 2015-11-06

Sverige är på väg åt fel håll. Vi ser ett nytt utanförskap växa fram där utrikes födda och unga utan gymnasieutbildning drabbas hårdast då de har allt svårare att få sitt första jobb. Utanförskapet begränsar människors möjligheter att stå på egna ben, försörja sig själva, växa och utvecklas. Då begränsas också samhället. Det gäller här i Östergötland och i alla andra delar av landet.

Sverige har en regering som inte vill se allvaret i utmaningen utan går fram med en politik som riskerar att förvärra utanförskapet och hindrar att jobben blir fler.

I Östergötlands län lever nästan var sjätte person i utanförskap. Det vill vi ändra på. Men då krävs ledarskap och reformer som syftar till att alla som kan arbeta och försörja sig själva ska göra det. Sammantaget handlar det om att uppmuntra den flit och strävsamhet som gjort Sverige till ett av världens bästa länder att leva i.

– Fler ska få sitt första jobb.

Det behövs nya och enklare vägar till arbetsmarknaden. Därför föreslår vi bland annat ett första-jobbet-avdrag som ökar drivkrafterna att gå från bidrag till egen försörjning. Det förstärker också drivkraften att arbeta för de med små inkomster. Vår samlade politik handlar om att fler måste anstränga sig och vi vill se tydliga krav för att fler ska göra sig anställningsbara.

– En ansvarsfull integrations- och migrationspolitik.

Dagens flyktingsituation är ohållbar. Inget annat land i Europa har tagit emot lika många asylsökande per invånare som Sverige. Så kan det inte fortsätta vara. Det är uppenbart att regeringen saknar förmåga att ta kontroll över situationen. Därför har Alliansen tagit initiativ till samtal med regeringen, så att vi omedelbart kan få på plats en omläggning av migrationspolitiken. Förhandlingarna har redan gett resultat med bland annat enighet att införa tillfälliga uppehållstillstånd som övergår till permanenta uppehållstillstånd om man får jobb och inkomst.

– Ökad trygghet.

Med utanförskap följer ofta en ökad otrygghet i samhället. Det ser vi bland annat i att det finns över femtio områden i landet där kriminella nätverk och brottslighet innebär stora problem i lokalsamhället. För att motverka detta behöver Sverige skapa förutsättningar för en närvarande polis. Vi vill att det anställs och utbildas 1 000 nya poliser de närmaste åren. Satsningen ska särskilt riktas till de områden där otryggheten är som störst.

Vi ska bryta det nya utanförskapet för att fler människor ska få ett första jobb, för att tryggheten i samhället ska öka och för ett Sverige och ett Östergötland som kan mer.

Anna Kinberg Batra

partiledare, Moderaterna

Christian Gustavsson

förbundsordförande, Moderaterna Östergötland