Det är lätt att prata om Linköpings framgångar. Ett historiskt starkt näringslivsklimat, ett framgångsrikt universitet, en välfärd med hög kvalitet och en stark befolkningstillväxt gör att nästan alla kurvor pekar åt rätt håll. Samtidigt så har utmaningarna, konkurrensen och kraven på ledarskap aldrig varit större än inför framtiden.  

Publicerad i Corren 2016-08-17

Linköpings företag möter i dag en hård global konkurrens, både när det gäller försäljning av produkter och i jakten på kompetens. Oron för neddragningar hos Ericsson i Linköping är bara ett exempel. Samtidigt som konkurrensen hårdnar visar mätningar att landets företagare aldrig upplevt styrande politikers attityd till företagande som så dålig som nu.

Kravet på att den del av befolkningen som arbetar ska försörja allt fler ställer krav på ökad produktivitet, både i arbetslivet och i välfärden. Regeringens prognoser säger att en miljon människor kommer leva i utanförskap 2020.

Arbetsmarknaden står inför en revolution när det gäller autonoma, självstyrande, system i form av fordon och robotar. Ett antagande som görs är att en fjärdedel av dagens arbetsuppgifter i framtiden ersätts med en robot.

De här utmaningarna är varken små eller unika för Linköping och hur vi möter dem avgör vad som står i nästa kapitel av vår gemensamma historia. Jag är övertygad om att mycket av lösningarna går att finna i två parallella spår:

1. Ta tillvara digitaliseringens möjligheter

Linköping är en av Sveriges bästa kommuner på IT, men vi är på inget sätt så bra som vi skulle kunna vara och vi svarar inte alls upp på medborgarnas förväntningar på att vara en modern kommun, tillgänglig 24 timmar om dygnet, sju dagar i veckan.

Linköping behöver en samlad strategi med ambitionen att bli den kommun som bäst tar tillvara digitaliseringens möjligheter och vi behöver rollen av en Internetchef för att leda den utvecklingen. Utbyggnaden av digital infrastruktur måste fortsätta, både genom utbyggd fiber och genom en wifi-utbyggnad. Här ska vi bygga en plats där nästa generation av unga entreprenörer kan växa.

2. Stärk konkurrenskraften för våra företag

Robotiseringen av samhället och utvecklingen av autonoma system är inte bara en utmaning för Linköping, utan också ett av våra styrkeområden. Vid Linköpings universitet bedrivs spetsforskning på området och vi har flera världsledande företag med sin utveckling. Vi bygga ut testbäddar för autonoma system så att företagen har en fördel i att utveckla sina produkter här i Linköping. Vi behöver också se hur kommunen kan använda dem för att förbättra våra offentliga tjänster, ex. genom att förbereda för en framtid med självkörande fordon i kollektivtrafiken.

Inom välfärden behövs en massiv IT-utveckling, både när det gäller system för verksamheten och tjänster för medborgarna. Vi har tidigare föreslagit större inslag av innovationsupphandling i Linköping, men det finns också skäl att titta på andra sätt att kombinera kunskapen hos en kommun med utvecklingskraften hos ett företag. Att skapa en välfärdsnära inkubator eller ett program för utvecklande företag inriktade på digitalisering skulle kunna bidra till en bättre service för medborgarna, en bättre arbetsmiljö för våra medarbetare och många nya företag inom ett fält där alla aktörer skriker efter lösningar.

Linköping behöver en politik som tar framtidens utmaningar på allvar, men som också ser att ta tillvara på möjligheterna med digitalisering och robotisering. Vi har alla de beståndsdelar som behövs för att lyckas, men det krävs ett ledarskap för att också göra den idéen till verklighet.

Christian Gustavsson (M)
Kommunalråd i opposition