Jag har redan tidigare i höst klargjort mina ambitioner inför nästa mandatperiod. Jag söker inte de tyngsta uppdragen, men jag vill fortsätta att bidra som fritidspolitiker vid sidan om mina studier. Det har varit viktigt för mig att vara ärlig med intentionerna inför det provval som snart inleds i Linköping. Med det sagt så hoppas jag ändå på en del röster i provvalet och jag vill gärna berätta om vad jag vill tillföra under nästa mandatperiod.

Med min lokala, regionala och nationella plattform så vill jag bidra till kontinuitet, stöd till andra samt som drivkraft i utvecklingen av politik och strategi. Att jag inte vill fortsätta som heltidspolitiker innebär inte att jag lämnar mitt engagemang i och för Moderaterna.

Som ”pappa” till Linköpingslöftet så råder det nog ingen tvekan om att jag ser det som vårt viktigaste vallöfte inför nästa år. Att knäcka segregationen i Linköping – och ge alla människor verktyg att bygga sig en bättre framtid genom utbildning, ansträngning, arbete och företagande – är avgörande för ett samhälle som håller ihop. Vid sidan om det så vill jag lyfta fram tre perspektiv som jag envist tänkt återkomma till i mitt arbete framöver:

1. Engagemang för företagarna
Linköpings framgångar är många, men vad som ofta glöms bort är att de bärs fram av våra företagare. Människor som tar risker och vågar satsa på sin idé, så sina frön för framtiden, och som vi alla får skörda frukterna av.

Många beslut kan fattas för att skapa ett gott näringslivsklimat i en kommun, men mest av allt spelar det roll vad man som politiker har för grundläggande syn på företagare och på företagande. Linköping behöver en politisk ledning med engagemang för företagarens vardag, både i medgång och i motgång.

I en växande kommun som Linköping skapas ofta goda affärsmöjligheter. De ska vi ta till vara, men vår utgångspunkt måste vara att de i första hand ska komma det privata näringslivet till del. Jag vill att fler ska få möjlighet att investera i företag, byggande och välfärden. Markköp som skulle kunna bli en god affär för kommunen kan ofta göra större nytta som en god affär för kommunens företag och företagare.

2. Bekämpa otryggheten
Få känslor är så destruktiva för ett samhälle som den av otrygghet. Rädsla tränger lätt undan allt annat i livet. Tyvärr är också känslan av otrygghet på frammarsch. Allt fler upplever att det ömsesidiga samhällskontraktet är brutet, att det saknas förutsägbarhet i hur rättsväsendet agerar och att brottsliga handlingar allt för sällan leder till konsekvenser.

Vid sidan om de personliga kostnaderna för otrygghet så finns också en kostnad för samhället. När vi oroas över vår personliga trygghet så minskar energin för kreativitet och företagsamhet. Mindre frihet leder till dämpad tillväxt och utveckling.

Det är hög tid att vi på allvar börjar trycka tillbaka kriminaliteten. Det är ingen lätt uppgift och jag kan inte lova några enkla lösningar. Det kräver stora nationella satsningar på rättsväsendet, men också insatser i kommunen. Linköping behöver en tydlig strategi för att motarbeta organiserad brottslighet samt använda kommunala väktare och trygghetskameror för att förebygga problem och klara upp fler brott. Våra välfärdsverksamheter behöver tryggas för att de inte ska kunna utnyttjas av kriminella som siktar in sig på äldre som måltavlor för sin brottslighet.

3. Vi behöver hela Linköping
För ett antal år sedan drog jag igång arbetet med Östgötaresan, med ambitionen att vi skulle vara det parti som bäst kände hela Östergötland. Det har varit ett spännande arbete där många har bidragit med insikter, inte minst med den om att vi behövt bryta den urbana utgångspunkten i delar av Moderaternas politik.

Bredden, från den öppna landsbygden till den täta staden, är en enorm styrka eftersom det tillför oss människor mycket av det vi efterfrågar. Goda arbetsmöjligheter, bra utbildningar, ett rikt friluftsliv och boendemiljöer utifrån vad man själv ser som livskvalitet. Närheten till jord- och skogsbruk gör oss också till en resursstark region, som rymmer allt från växande gröna näringar till tung industri. Om vi på allvar drar nytta av hela Linköping så kommer vi lyckas bättre och bryta delar av den misstro till politiken som vi kan se i dag.

Stad och landsbygd kompletterar varandra, behöver varandra. Samtidigt måste de ibland också behandlas olika för att ges likvärdiga förutsättningar att växa. Kommunen behöver tillföras kompetens för att se, utforma och utvärdera småskalig verksamhet. Erfarenheter från andra kommuner visar att det är viktigt att lyfta blicken från den enskilda nämndens budget till att se helheter när det kommer till mindre tätorter, skolor eller äldreboenden.

Avslutningsvis
Jag brukar ofta beskriva Linköping som kommunen med hjärna och hjärta. Vi är förnuftiga och kloka, det är därför som vi också har utrymme för en bra välfärd. Så vill jag också bidra till att utveckla Moderaterna och Linköping – med hjärna och hjärta.

Hör gärna av dig om det är någonting som du tänker på. Jag nås som vanligt på 0702-19 05 97 eller christian.gustavsson@moderaterna.se. Det jag arbetar med eller publicerar hittar du alltid på hejachristian.se.

Med vänliga hälsningar,

Christian