Vi moderater värnar möjligheten för människor att söka sig till Linköping för studier och arbete, men att tigga är inte att söka arbete och den som söker sig hit ansvarar själv för både försörjning och bostad. Lagar och regler ska gälla lika för alla.

Vi säger nej till fortsatta härbärgen för tiggande EU-migranter och tycker att nolltolerans ska råda för illegala bosättningar.