Kommunpolitik är ju inte bara stora frågor, utan ibland också frågor om sophantering. Sedan en tid tillbaka har rutiner för hämtning av hushålls- och trädgårdsavfall förändrats i Linköping. Ett par Linköpingsbor har kontaktat mig om att de upplever en allt större osmidighet från åkarna. Inte minst under sommaren har det skapat en oro över att slarvigt återställda sopkärl och grindar som lämnas på vid gavel tydligt annonserar för tjuven att familjen inte är hemma eller varit det under en längre tid.

Utifrån detta lämnar jag i dag in nedanstående fråga till ansvarigt kommunalråd inför nästa fullmäktigemöte:

Ser du något problem med att den sänkta servicen vid sophämtning kan fungera som tjuvens bästa vän i bostadsområdena och, om så är fallet, vad avser Tekniska verken vidta för åtgärder tillsammans med sina entreprenörer?