Flyktingsituationen innebär stora utmaningar och påfrestningar på förskolor och skolor i kommunen. Behovet av lärare, modersmålslärare och handledare ökar kraftigt. Tillsammans med kollegan Catharina Rosencrantz har jag därför lämnat en motion om hur vi kan ta tillvara pedagogisk kompetens hos flyktingar som kommit till Sverige på senare tid. Andra kommuner har visat på bra exempel på hur vi kan stärka skolan och förbättra integrationen!

Läs hela motionen här: Motion om att ta tillvara kompetens