Sedan bildandet av Räddningstjänstförbundet Östra Götaland så har samarbetet kantats av konflikter. Under det senaste halvåret så har de tydligt eskalerat. Det är tydligt att det saknas förtroende för ledningen hos en mycket stor grupp medarbetare och hos de fackliga organisationerna.   

När jag träffat företrädare för de fackliga organisationerna så blir det tydligt att organisationen brister på flera punkter. Man verkar inte ha det arbetsmiljöarbete som man borde kunna förvänta sig på varje arbetsplats, inte minst i politiskt styrda verksamheter. Inte heller verkar man ta ansvaret för den psykosociala arbetsmiljön på allvar, med tanke på de omfattande protester och ledsamhet som man möter från medarbetarna.

Ledningens och direktionens bristande förmåga att hantera krisen har naturligtvis ytterligare stärkt den misstro som finns i räddningstjänsten. Kinda kommun väljer aktivt bort samarbete med RTÖG och protesterna kommer nu också från medarbetarna i Åtvidaberg och Valdemarsvik.

Situationen är allvarlig. En fungerande räddningstjänst är kanske en av de mest fundamentala delarna av det offentliga uppdraget. Därför kräver jag svar från S-MP-L-koalitionen genom en interpellation på kommande kommunfullmäktige: Har koalitionen fortsatt förtroende för ledning och direktion i Räddningstjänsten Östra Götaland?

För mig är svaret enkelt: Nej.