Under det senaste året har vi kunnat läsa om hur simhallar runt om i Sverige har fått ett allt större problem med ordningen. Kvinnor som utsätts för övergrepp eller känner otrygghet har mötts av en förvånansvärd flathet, där lösningarna handlat om att separera kvinnor och män snarare än att göra någonting åt det verkliga problemet.

Publicerad i Corren, Ordet fritt 2016-04-26.

På senare tid har flera människor hört av sig till oss moderater, både kvinnor och män, för att berätta om ett växande ordningsproblem i Linköpings simhall. Inte alla tider, men framförallt under helgerna. Kvinnor som känner sig otrygga med stora grupper av män med utländsk bakgrund som stundtals upplevs ha tagit över, eller för den delen också män som hotats för att de inkräktar gängets territorium.

För oss moderater är det en oacceptabel utveckling. Simhallen är till för alla och ska kännas trygg och säker vid alla tider. Vi kan inte acceptera att enstaka personer eller gäng tar över ordningen i simhallen, lika lite som vi kan acceptera att tanken på att kvinnor och män hålls åtskilda för att tillmötesgå religiös extremism.

Vi kräver att Linköpings kommun och dess styrande S-MP-L-majoritet nu agerar tydligt. Vi får inte vika en tum i våra värderingar om ett samhälle där kvinnor och män ges lika rätt till det offentliga rummet. Kommunen måste agera genom att sätta in fler badvakter, polisanmäla de som gör sig skyldiga till brott och porta dem som inte kan sköta sig.

Christian Gustavsson (M)
kommunalråd 

Elmer Jansson (M)
gruppledare, kultur- och fritidsnämnden