Grattis Linköping! De styrande sossarna, miljöpartisterna och ”liberalerna” ska starta ett nytt kommunalt energibolag. Det räckte liksom inte med att vi redan har kontroll över landets fjärde största energibolag. Det nya bolaget ska bara syssla med förnyelsebar energi – eller en jäkla massa vindkraftverk, för att tala klarspråk.

Är det inte märkligt att starta ett andra energibolag, tänker ni?

Det är en rimlig fråga, men svaret finns att finna i den riskfyllda affär man nu drar igång. Låt mig förklara det här upplägget så pedagogiskt jag bara kan:

Den styrande Koalitionen vill ta 100 mkr av kommunens förvaltade medel och stoppa in i ett nybildat bolag. Sedan belånar de bolaget så man har 250 mkr att köpa vindkraftverk för. Problemet är då bara att vindkraft inte är särskilt lönsamt. Vårt Tekniska verken flaggar redan för kommande nedskrivningar av värdet på vindkraft och klassar i sin treårsplan nya investeringar i vindkraft som ”inte företagsekonomiskt försvarbart”.

Vi tar alltså medborgarnas pengar, ökar hävstången genom att belåna dem och så köper vi vindsnurror som har ett lägre värde, genom nedskrivningar, när de väl är på plats. Som investeringsfilosofi är det onekligen inte särskilt bra. Och det är också skälet till att det får ligga i ett separat bolag. Man är helt enkelt – och med all rätt – rädda för att den här usla investeringen ska sänka det välskötta Tekniska verkens ekonomi.

Men klimatnyttan då, tänker ni?

Inte ens där finns det någon räddning för projektet. Ska man uppnå största nytta för klimatet finns det andra investeringar som skulle sänka utsläppen av koldioxid med upp mot 50 procent mer än det nya energibolaget. En utbyggnad av fjärrkyla är ett sådant exempel.

Men är det så farligt med hundra ynka miljoner, tänker ni?

Alla inblandade i det här projektet påpekar att det här bara är början. Miljöpartisterna pratar lyriskt om behovet av investeringar på 5-6,5 miljarder kronor! Alla andra skruvar på sig oroligt. Säkerligen av goda skäl…

Vad handlar det då om?

Det handlar om politik. Miljöpartisterna älskar vindkraft och det här är priset vi får betala för att S ska få ihop sin majoritet. De har fått släppa sitt krav på att lägga ned flygplatsen och att be SAAB att flytta, man har fått släppa sina krav på att återkommunalisera all verksamhet och man har inte egentligen fått inflytande över något centralt politikområde. Då ska de minsann ha sina vinkraftverk – om de så ska köpas för medarbetarnas pensionsavsättningar!

De så kallade Liberalerna verkar mest huka i bänkraderna, i hopp om att de inte ska behöva bli inblandade eller ta ansvar. Som i diskussionen om flyget. Eller om återkommunalisering av äldreomsorgen.