Sjukvården i Östergötland befinner sig i kris. I veckan som gick ställdes alla planerade operationer, med vissa undantag, in på Universitetssjukhuset i Linköping på grund av personalbrist. Det säger sig självt att situationen är ohållbar och har – om sanningen ska fram – varit så under en längre tid nu. Dels självklart för patienterna som inte får sin vård i tid, men också för medarbetarna som arbetar under extremt pressade förhållanden.

Till detta kommer det nyligen aviserade sparbetinget på närmare 400 miljoner för sjukvården kommande år. Ekvationen går helt enkelt inte ihop och det redan sluttande planet, med kraftigt ökade vårdköer, riskerar att bli till ett stup om utvecklingen inte vänds å det snaraste.

Men en vändning kommer inte att ske av sig självt. Nu behövs ett starkt ledarskap som allra mest. Samtidigt är det ingen hemlighet att ingen av nuvarande ledare för de styrande partierna (S, MP, L och C) i Region Östergötland ställer upp för omval. De checkar alla ut från regionhuset i höst, men priset för det nu obefintliga ledarskapet kommer att stå kvar.

I vårt nyligen antagna valprogram är just ledarskap ett nyckelord. Vi har formulerat följande punkter om vad ledarskap för Östergötland betyder för oss:

Vi tar tag i problem på riktigt, vi tillsätter inte en mängd tillfälliga projekt som lappar, lagar och inte sällan skapar nya problem. Vi värnar kärnverksamheterna. Skolan, sjukvården, omsorgen.

Vi experimenterar inte. Beslut och förändringar ska baseras på vetenskap eller beprövad erfarenhet. Östergötland ska präglas av kontinuitet, stabilitet och förutsägbarhet. Politiska beslut och verksamheter ska utvärderas och resultaten öppet redovisas. Vi ska vara stolta över våra framgångar, men också ärliga med våra misslyckanden och vad vi har lärt oss av dem.

Östergötlands framgångar ska komma hela länet till del. Östgötarna ska kunna förvänta sig en likvärdighet över länet, även om det inte betyder att vi behöver lösa uppgiften på samma sätt överallt. Det finns en styrka i att ibland göra olika, för att sedan lära sig av den bästa.

Östgötamoderaterna kommer vara drivande för att öka samarbetet med kommuner och län runt om Östergötland. Goda relationer och kommunikationer är viktigt i östgötarnas vardag, liksom vi gemensamt behöver lösa östgötarnas behov av sjukvård tillsammans med andra regioner och aktörer.

Alliansen är utgångspunkten för hur Moderaterna vill samarbeta och bygga koalitioner. I enskilda strategiska frågor söker vi blocköverskridande överenskommelser för att möjliggöra långsiktiga förutsättningar för invånare, företagare och medarbetare.

Som förtroendevald har man makten till låns och förtroende ska förtjänas varje dag. Det tar vi på största allvar och kommer fortsätta att göra vad vi kan, med ett starkt och erfaret lag, för ett ännu bättre Östergötland och – inte minst – för en sjukvård som finns där när du behöver den.

Christian Gustavsson, Förbundsordförande Moderaterna i Östergötland

Marie Morell, Oppositionsråd i Region Östergötland