Mina prioriteringar

Inför senaste valet fick jag inte sällan frågan om man fick kryssa mig. Det korta svaret var ja, men det finns också ett längre svar för den som vill ha det.

Efter många år med politik på heltid så har jag börjat plugga. Det innebär inte att jag slutat bidra till Linköpings utveckling, men det innebär att det kommer ske på ett annat sätt. Jag vill bidra till vårt lag i Linköping, men jag vill inte vara den som leder det. För mig är det viktigt att det också finns tid över för både studier och för mina roller i Moderaternas partiorganisation.

Tidigare i våras formulerade jag tre saker som jag envist vill återkomma till under den kommande mandatperioden. Jag utvecklar det nedan, men låt mig först säga det absolut viktigaste: Det råder ingen tvekan om att Linköpingslöftet är Moderaternas viktigaste löfte inför nästa mandatperiod. 

Att på allvar knäcka segregationen i Linköping – och ge alla människor verktyg att bygga sig en bättre framtid genom utbildning, ansträngning, arbete och företagande – är avgörande för ett samhälle som håller ihop. Det kommer krävas mod och envishet, men också helt andra insatser än vad som hittills har testats. Här är konflikten tydlig mot de rödgröna partierna. Jag tycker nämligen inte att vuxna människor i utanförskap ska erbjudas en roligare fritid, utan en väg mot arbete, egen försörjning och mindre fri tid.

Tre områden som jag vill fokusera på kommande år:

1. Företagsamhetens bästa vän

Linköpings framgångar är många, men vad som ofta glöms bort är att de bärs fram av företagsamma människor, oavsett om det är i formen av att driva företag eller på annat sätt driva på utvecklingen. Det är människor som vågar satsa på sin idé som också är de som sår de frön som vi alla skördar frukterna av i framtiden.

Många beslut kan fattas för att skapa ett gott näringslivsklimat i en kommun, men mest av allt spelar det roll vad man som politiker har för grundläggande syn på företagare och på företagande. Linköping behöver fler politiker med engagemang för företagarens vardag, både i medgång och i motgång.

I en växande kommun som Linköping skapas ofta goda affärsmöjligheter. De ska vi ta till vara, men min utgångspunkt är att de i första hand måste komma det privata näringslivet till del. Jag vill att fler ska få möjlighet att investera i företag, byggande och välfärden. Markköp som skulle kunna bli en god affär för kommunen kan ofta göra större nytta som en god affär för kommunens företag och företagare.

2. Slå tillbaka otryggheten

Få känslor är så destruktiva för ett samhälle som den av otrygghet. För den som känner rädsla trängs allt annat i livet undan. Tyvärr är också känslan av otrygghet på frammarsch. Allt fler upplever att det ömsesidiga samhällskontraktet är brutet, att det saknas förutsägbarhet i hur rättsväsendet agerar och att brottsliga handlingar allt för sällan leder till konsekvenser.

Vid sidan om de personliga kostnaderna för otrygghet så finns också en kostnad för samhället. När vi oroas över vår personliga trygghet så minskar energin för kreativitet och företagsamhet. Mindre frihet leder till dämpad tillväxt och utveckling.

Det är hög tid att börja prioritera grunderna i statens och kommunernas uppdrag. Vi behöver ett rättsväsende som klarar att trycka tillbaka kriminaliteten. Det är ingen lätt uppgift och jag kan inte lova några enkla lösningar. Det kräver stora nationella satsningar på rättsväsendet, men också insatser i kommunen. 

Linköping behöver en tydlig strategi för att motarbeta organiserad brottslighet samt använda kommunala väktare och trygghetskameror för att förebygga problem och klara upp fler brott. Våra välfärdsverksamheter behöver tryggas för att de inte ska kunna utnyttjas av kriminella som siktar in sig på äldre som måltavlor för sin brottslighet.

3. Vi behöver hela Linköping

För ett antal år sedan drog jag igång Moderaternas arbete med Östgötaresan, med ambitionen att vi skulle vara det parti som bäst kände hela Östergötland. Det har varit ett spännande arbete där många har bidragit med insikter, inte minst med den om att vi behövt bryta den urbana utgångspunkten i delar av Moderaternas politik.

Bredden, från den öppna landsbygden till den täta staden, är en enorm styrka eftersom det tillför oss människor mycket av det vi efterfrågar. Goda arbetsmöjligheter, bra utbildningar, ett rikt friluftsliv och boendemiljöer utifrån vad man själv ser som livskvalitet. Närheten till jord- och skogsbruk gör oss också till en resursstark region, som rymmer allt från växande gröna näringar till tung industri. Om vi på allvar drar nytta av hela Linköping så kommer vi lyckas bättre och bryta delar av den misstro till politiken som vi kan se i dag.

Stad och landsbygd kompletterar varandra, behöver varandra. Samtidigt måste de ibland också behandlas olika för att ges likvärdiga förutsättningar att växa. Kommunen behöver tillföras kompetens för att se, utforma och utvärdera småskalig verksamhet. Erfarenheter från andra kommuner visar att det är viktigt att lyfta blicken från den enskilda nämndens budget till att se helheter när det kommer till offentlig service i mindre tätorter.