Avdragsrätt för representation är en het fråga bland landets företagare, och som möts med en totalt oförstånd från den rödgröna regeringen. De klarar helt enkelt inte att sätta sig in i livet där måltiden är en del av att sälja sina varor och tjänster. Och det man säljer är det som betalar den egna lönen och lönerna för företagets anställda. För statsrådet och kommunalpampen är det ju ändå alltid någon annan som betalar.

Därför ägnade sig M, C och KD åt att bedriva lite näringspolitik i dag, när Linköpings kommun skulle yttra sig över regeringens senaste förslag. Vi säger helt enkelt nej till att slopa företagarnas avdragsrätt för representation. Tyvärr säger alla andra partier i Linköping ja till försämringen.

Man nu har ju Löfven givit sina ministrar i uppdrag att ordna 150 000 jobb, så vem behöver Sveriges företagare?