I Linköping ska vi göra vad vi kan för att dela ansvaret för flyktingmottagande, men vi måste också vara realistiska inför den ansträngning som det innebär. För oss moderater är det tydligt att Linköpings kommun inte kommer att klara kommunmottagandet och det bästa vi kan göra då är att signalera det till Migrationsverket så tidigt som möjligt.

Publicerad i Corren 2017-01-11

En redan sjuk bostadsmarknad har ballat ur totalt. När kommunen betalar i desperation två–tre gånger den vanliga hyran så åker de gamla hyresgästerna ut. Separata köer för flyktingfamiljer har gått från otänkbart till vardag. Allt det här är kostsamma lösningar, samtidigt som de försvarar för den som behöver flytta för att ta ett jobb i Linköping, flytta hemifrån, separera från sin partner eller mer yta till den växande familjen.

Man ska också komma ihåg att de här dyra bostadslösningarna är dåliga för de nyanlända familjerna som bosätts. Höga hyreskostnader skapar nämligen en inlåsning i försörjningsstödet. Varje steg mot egen försörjning leder till en negativ bostadskarriär. Detta minskar viljan till eget arbete och riskerar ökade kostnaderna för försörjningsstöd.

För att möta upp delar av bostadsbehoven så har Linköpingsmoderaterna lagt fram 10 lokala och nationella förslag. Det viktigaste är att konkurrensutsätta våra boenden och ta hjälp av våra lokala fastighetsägare och byggherrar. Att bygga tillfälliga baracker till kostnader som motsvarar permanenta hus är orimligt. Vi ser också att det finns skäl att pausa Stångåstadens standardhöjande renoveringar och stimulera flyttkedjor. Vi vill underlätta ändrad användning av byggnader i bostadssyfte och ytterligare förenkla ombyggnad av vindar till bostäder.

Trots regeringens löften om kostnadstäckning, långsiktighet och lättnader för bostadsbyggande så har vi hittills inte sett mycket av det. Regeringen måste visa att man tar problemen på allvar och inte stjälper över kostnaderna på kommunerna. För att vi ska kunna ta ansvar måste det genomföras reformer för byggande och arbete. Det är bråttom och den styrande koalitionen måste tydligt börja företräda Linköpingsborna gentemot sina partivänner i regeringen.

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Liberalerna återkommer ofta till att Linköping kommer att klara flyktingutmaningen eftersom vi är en stor och rik kommun. Så enkelt är det inte. Statistik från Migrationsverket visar att vi misslyckades redan under 2016 och enbart klarade 73 procent av kommuntalet. Bostadsbrist, en ineffektiv integration och segregation löses inte snabbt bara för att man har en god ekonomi – och en dålig politik kan snabbt innebära en betydligt sämre ekonomi. Om det måste vi föra ett ärligt samtal med Linköpingsborna och vi måste vara tydliga mot staten med att kommunens vilja att hjälpa till inte kan ske till vilket pris som helst.

Christian Gustavsson (M)
kommunalråd i opposition