Att Socialdemokraterna i Östergötland nu försöker skapa en regional splittring om höghastighetståg är lika delar felaktigt som riskabelt. Vi som har som uppdrag att företräda östgötarna måste akta oss för att ta Ostlänken och investeringar i vårt län för givet. Signalerna från den rödgröna regeringen är otydliga om framtiden för järnvägen.

Publicerad i MVT 2016-12-28 & i Norrköpings tidningar 2016-12-31

På Stora Torget i Linköping presenterade Alliansens partiledare 2012 den stora satsningen på Ostlänken. Det var ett viktigt besked för Östergötlands fortsatta utveckling, men också en viktig signal om en ambition för förnyelsen av Sveriges infrastruktur. En tid senare föreslog Alliansen en utbyggnad av höghastighetståg för att knyta ihop Stockholm-Göteborg-Malmö, där Ostlänken var det första steget.

Att Socialdemokraterna i Östergötland nu försöker skapa en regional splittring om höghastighetståg är lika delar felaktigt som riskabelt. Både moderater och socialdemokrater – i riksdagen och regionalt – står bakom satsningen på Ostlänken. Vi östgötamoderater driver också ambitionen om den fortsatta utbyggnaden i Sverige.

Vi som har som uppdrag att företräda östgötarna måste akta oss för att ta Ostlänken och investeringar i vårt län för givet. Signalerna från den rödgröna regeringen är otydliga om framtiden för järnvägen. I dagsläget finns ingen tydlig tidplan från regeringen och inte heller någon finansiering, när det gäller utbyggnad av höghastighetsjärnväg utöver Ostlänken och sträckan Göteborg-Borås. Vid frågor direkt till infrastrukturministern om tidplan så ges inga svar. När socialdemokraterna anger årtal för utbyggnaden saknar det täckning i verkligheten. Därför måste vi, oavsett partitillhörighet, samarbeta med varandra och våra kollegor runt om i Sverige om vikten av bättre tåginfrastruktur och en stärkt konkurrenskraft ute i landet.

En utbyggnad av järnvägen är viktig, men också bara en del av vad som behövs. Ett ökat underhåll av det järnvägsnät vi redan har är minst lika viktigt. Ett välfungerande vägnät är det som i vardagen gör störst skillnad för de flesta. För att stärka vår regionala konkurrenskraft är det också avgörande att vi får stopp på den rödgröna regeringens planer på både kilometerskatt på transporter och flygskatten. En straffbeskattning på avstånd skulle slå hårt mot landsbygden och därmed många företagare i Östergötland.

Att skapa bättre förutsättningar för pendling, arbetsresor och transporter är viktigt för oss moderater. Därför är utbyggnaden av järnvägen viktig. Vi östgötamoderater har tagit den frågan till vår partiledning där vi tydligt står upp för både investeringar i järnväg och stärkt konkurrenskraft för Östergötland. Vår rekommendation är att våra socialdemokratiska kollegor gör samma sak med sin partiledning, så att man nu inte fortsätter att utställa tomma löften som saknar tidsplan och pengar.

Christian Gustavsson (M), Förbundsordförande
Andreas Norlén (M), riksdagsledamot
Marie Morell (M), oppositionsråd i Region Östergötland
Ingrid Cassel (M), oppositionsråd i Norrköping
Paul Lindvall (M), oppositionsråd i Linköping