Svenska lantbrukare producerar mat i världsklass. Samtidigt har de en omöjlig uppgift i att konkurrera med utländska producenter. Svenska lagar och tuffa krav har bidragit till mat med bra kvalitet, liten klimatpåverkan och låg antibiotikaanvändning, men vad hjälper det att vara bäst när vi politiker inte ställer samma krav på de råvaror som vi köper in? Det är inte undra på att många känner en hopplöshet.

Publicerad i Land 2016-11-04

Jag har haft som idé att mitt parti ska bli det som bäst förstår Östergötland. Det grundar sig i en självkritik om att vi har varit för dåliga på att förstå landsbygdens villkor och utmaningar. Därför har vi under de två senaste åren gjort ett ordentligt arbete med att lära av människor som bor, eller driver företag, på landsbygden och i våra mindre orter.

Det har varit en rolig och lärorik resa. Engagemanget hos människor som delar med sig av sin vardag, sina glädjeämnen, sina drömmar och sin irritation har varit fantastiskt. Vi har varit i skolor, i människors kök och i ladugårdar. Och vi kommer att fortsätta lyssna på människor samtidigt som vi nu på allvar börjar ompröva vår politik.

Det första steget är att ändra synen på mat. Vårt förslag är att de krav som ställs på produktion i Sverige också ska vara de krav som vi ställer vid upphandlingar. Allt annat är ett hyckleri där vi tyvärr allt för länge har varit medspelare. Nu är det slut med det. Vårt förslag skulle inte bara stärka de svenska böndernas konkurrenskraft och bidra till de öppna landskap vi alla vill se, utan det stärker också vår självförsörjningsgrad och beredskap. Det är med andra ord bra politik och först ut är vi att lägga förslaget i min hemkommun, Linköping.

Christian Gustavsson
Ordförande för Moderaterna i Östergötland