Att hela oppositionen lämnar ett nämndmöte måste sägas vara ovanligt. Det är den skarpaste markering man kan ta till. I dag valde vi att göra det i Samhällsbyggnadsnämnden i Linköping.

Koalition för Linköping har problem med demokrati. Man kapar ofta hörn i arbetet, har bråttom, lämnar ingen tid för oppositionen eller bryr sig särskilt mycket om lagar och reglementen. Allt oftare så blandas parti och kommun ihop på ett sätt som är oacceptabelt, särskilt när det handlar om myndighetsutövning.

I dag förväntades nämnden att tilldela 200 lägenheter till det AB Stångåstaden. För det finns ingen ansökan från bolaget, ingen bedömning från kontoret eller några underlag i övrigt. Det som finns är en hänvisning till att Koalition för Linköping har bestämt det. Politiska ambitioner i all ära, men som underlag för ett myndighetsbeslut värt många, många miljoner duger det inte. Det är skälet till att två fastighetsägare i dag kritiserar Koalitionen för sitt sätt att jobba i dagens Corren.

Vi har under ett par veckor begärt att underlaget ska kompletteras. Vi är inte emot att kommunen säljer mark, det är bra, men det bör i bästa fall ske i öppen konkurrens och i andra fall åtminstone ha underlag som klarar en granskning. Det har vi inte fått. När man ändå envisas med att trycka igenom beslutet, då väljer vi helt enkelt att gå ut genom dörren. Vi gör det som en markering mot det agerande som den socialdemokratiska majoriteten uppvisar. Och mot det som vi anser vara ett regelvidrigt förfarande.