Lantbrukare i Linköping och Östergötland producerar mat i världsklass. Samtidigt har de en omöjlig uppgift i att konkurrera med utländska producenter som arbetar under helt andra lagar när det gäller skatter, miljökrav, djurskötsel och användning av antibiotika. Med de betydligt lägre priserna som de utländska producenterna kan hålla vinner de ofta kommunens offentliga upphandlingar. Nu hoppas vi kunna ändra på det.
Tillsammans med kollegan Fredrik Lundén (M) presenterade vi i dag en motion om att kommunen vid upphandling ska ställa krav på att maten är producerad enligt svenska lagar och regler.