Inför valet var ett av socialdemokraternas viktigaste vallöften till näringslivet i Linköping  att underlätta för små- och medelstora företag i kommunens upphandlingar. Efter valet har man dock helt släppt sina löften och går snarare i motsatt riktning med fler och högre krav som utestänger det lokala näringslivet.

– En stor del av Socialdemokraternas  kritik mot Alliansen har handlat om att vi inte gjorde tillräckligt för att underlätta  för små och medelstora företag vid upphandlingar. När de nu själva har möjlighet att påverka backar de från sitt löfte, i  en av de kanske viktigaste frågorna för det lokala näringslivet, säger Christian Gustavsson, moderaternas kommunalråd i Linköping.

De förslag som Socialdemokraterna tillsammans med Miljöpartiet och Liberalerna  lägger fram i dag handlar snarare om att ställa högre krav på den som ska leverera varor och tjänster. Det gör det svårt för mindre och lokala företag att vinna avtal, eftersom de inte har stora organisationer som kan organisera praktikplatser eller lägga veckor på certifieringar.

– Från Moderaterna vill vi återuppväcka diskussionen om hur vi underlättar för det lokala näringslivet. Vi väljer att bokstavligt talat använda deras egna ord från den motion om att underlätta för mindre företag att delta vid offentlig upphandling som de drog tillbaka efter valet. Jag tar den som min egen och hoppas att de lyssnar på sina egna argument från 2012, avslutar Christian Gustavsson (M).

Här kan du läsa hela motionen: Motion-Upphandling