I dag träffade jag statssekreteraren på Näringsdepartementet som presenterade regeringens nyindustrialiseringsstrategi. Det finns faktiskt en del bra i det, även om det i vanlig ordning blir många ord. Eftersom hon också bad om nya förslag att tillföra strategin så satte jag på stående fot ihop ett sexpunktsprogram som jag vill se:

1. Mycket av det regeringen önskar sig sker i landets Science Parks, som i sin tur är starkt beroende av lokal och regional finansiering. Staten behöver vara en aktiv och långsiktig part i det arbetet. Och, ja, vi pratar då också om medfinansiering.

2. Domen om att all fotografering från drönare förbjuds ställer till enorma problem för flera UAV-företag i Linköping. Här behövs ny lagstiftning snabbt för att inte döda hela branschens utveckling i Sverige.

3. Det är bra att regeringen fokuserar på högskolor och ingenjörer, men jag saknar fokus på Industriprogrammet på gymnasiet. Det är stort problem för många industriföretag som jag möter.

4. Alla e-hälsoprojekt, som ju kopplar teknik och välfärd, kör oundvikligt in i en vägg av integritets- och samtyckesproblem. Det behöver lösas upp för att möjliggöra både teknikutveckling och en hållbar ekonomisk situation i välfärden.

5. Upphandlingslagstiftningen behöver anpassas så att vi i offentlig sektor både kan vara långsiktiga kunder och utvecklingspartners. Det finns flera företag, Sectra i Linköping är ett exempel, som vuxit just i skärningspunkten mellan offentligt behov och privat utveckling.

6. Man menar i strategin att det svenska jordbruket är ett av världens mest resurseffektiva. Det är ju positivt, men då borde vi kanske sluta vara det land som reglerar hårdast genom att klassa det som en miljöskadlig verksamhet? Vi borde ju snarare se hur vi kan koppla ihop jordbruk, teknikutveckling och digitalisering. Det skulle kunna vara en fantastisk testbädd, till nytta både för de gröna näringarna och för industrin.

Vad skulle jag ha lagt till? Kommentera nedan!