Östgötamoderaterna har under många år varit positiva till bildandet av större regioner. Vi har positiva inför 2010, vi var det inför 2014 och vi var det nu inför 2018. Någon stor region har det ju inte blivit, och lär inte bli den här gången heller, men ibland brukar man ju säga att resan är målet. Jag känner själv att jag lärt mig mycket om våra vänner i framförallt Jönköping, Kalmar, Kronoberg och Sörmland.

Intervju i NT och Corren om vårt ställningstagande 2016-11-16

Under hösten har vi arbetat med moderaternas strategi för hur vi framöver ska förhålla sig till regionfrågan. Vi får konstatera att arbetet nått vägs ände. Det saknas inte utmaningar för Östergötland och politiken kan inte fortsätta att uppslukas av regionfrågan i ytterligare två mandatperioder. Vi behöver kavla upp ärmarna redan i dag och ta tag i sjukvårdens långsiktiga utveckling och Region Östergötlands ansvars för Östergötlands tillväxt. Den regionbildning vi har måste fungera och leverera. 

Vi kommer framöver inte driva frågan om att Östergötland ska ingå i någon större regionbildning. Vi kommer istället att lägga än mer kraft på att arbeta med att utveckla Östergötland. Samtidigt vill vi vara tydliga med att vi kommer driva ett utökat samarbete med våra grannlän. Jönköping, Kalmar, Kronoberg, Sörmland och Örebro har alla sina spetsområden – och moderater som vi är vana att samarbeta med. Tillsammans kan vi mer, utan att vi fastnar i organisationsfrågan av en sammanslagning.

Hela vårt ställningstagande som pdf-fil