Medan regeringen gör utspel om en 5 miljoner kronor, eller 5 kronor per elev, stor satsning på läsning i Sverige så vill jag påminna om att Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna tog läsning och läsförståelse på lite större allvar när vi presenterade vår budget i Linköping inför 2016-2017.

Under två år ville vi satsa 40 miljoner per år för att få mer av läsning i Linköping. Att man kan läsa spelar nämligen roll för hur man klarar sig i skolan, för steget in i vuxenliv och arbetsliv, för hur väl man kan integreras in i samhället och för att man ska kunna fortsätta uppleva saker när man är äldre och kroppen kanske inte längre hänger med.