Sverige har en lång tradition av att delta i både nationella och internationella, militära och civila, humanitära operationer. Ett engagemang som spelar en allt större roll i en orolig omvärld. Samtidigt har vi i Sverige varit dåliga på att uppmärksamma de män och kvinnor som deltar och har deltagit i insatserna, ibland med livet som insats.

Linköping har en lång militärhistoria, men också en stor militär verksamhet i dag. Det innebär att många Linköpingsbor deltar, eller har deltagit, i dessa insatser. Jag föreslår att Linköpings kommun årligen uppmärksammar Veterandagen den 29 maj och på sikt anordnar ett minnesmärke i Linköping för att hedra veteranernas insats.

Här kan du hitta hela motionen: Motion Hedra veteranerna i Linköping