Regeringen har stora visioner och mål för Sverige inom digitalisering. Regelverket är dessvärre bristfälligt, och i många fall ett hinder för att innovationer och tekniker ska kunna nyttjas till fullo, skriver företrädare för tech-industrin och politiker i Östergötland.

Sverige måste vara fortsatt konkurrenskraftiga. För att lyckas med det måste digitaliseringen vara en prioriterad fråga. Digitala tekniska framsteg som Internet of Things (IoT), automation och molnlösningar förändrar produkter, tjänster, processer och affärsmodeller inom alla branscher och sektorer. Ett exempel är CybAero som tillverkar obemannade helikoptrar för övervakning av samhällets viktiga funktioner som tex. kraftledningar och som kan ta sig fram i områden där vi inte har möjlighet eller tid att ta oss till, exempelvis vid lavinolyckor eller till sjöss. Detta hade inte varit möjligt utan smarta, tekniska lösningar.

Publicerad i Dagens industri 2017-06-13

Stora delar av industrin är högteknologisk. Innovativa företag med banbrytande lösningar hamnar tyvärr efter i utvecklingen för att regelverk hindrar dem från att introducera sina tjänster och produkter på marknaden. Bygg – och fastighetsbranschen spås bli en bransch som kommer accelerera snabbt inom digitalisering under kommande år, men med samma utmaning. Exempelvis har innovativa företaget Spotscale fått käppar i hjulen då datainspektionen har satt ett temporärt stopp för drönarfotografering. Eftersom de använder drönare för att kunna visualisera t.ex. stadsdelar i 3D är lagen ett stort hinder för hela deras affär. Något som också påverkar obemannade helikoptrar som använder kameror vid exempelvis sök efter personer i riskområden.

Ett uppdaterat regelverk och en digital strategi är inte bara något som vi i Sverige behöver arbeta med. Europakommissionen har tagit fram en omfattande strategi, Europe 2020 strategy, som inkluderar en digital agenda som stödjer innovation, ekonomisk tillväxt och framsteg inom ICT. Likaså har ett meddelande tagits fram från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén och ”Digitalisering av den europeiska industrin – Hur vi kan utnyttja den digitala inre marknadens alla möjligheter”.

Fokus ligger på att hjälpa industrin att ta tillvara på digitaliserings möjligheter, samt stärka Europas konkurrenskraft inom digital teknik. Sverige behöver vara en del av detta och hänga med i omvärldens utveckling. Regeringens mål är att ”Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter”. I målet inkluderas att alla ska kunna utveckla sin kompetens, ha tillit till och ta del av det digitala samhället, en rättssäker effektivisering och kvalitetsutveckling, en infrastruktur som stödjer digitaliseringen samt att landet ska ha de bästa förutsättningarna för att innovationer ska utvecklas, spridas och användas inom digitaliseringen.

Precis som regeringen själva beskriver krävs kontinuerligt statligt engagemang, vilket inkluderar nationell samordning, utformning av regelverk och att kunna identifiera hinder, samt förhålla sig till uppsatta mål. Det här stödjer vi till fullo, men tycker att det behöver snabbas på än mer.

Vi behöver ha en lagstiftning som förtydligar och klargör äganderätt, användning och flöde av data, datalagring, samt vad som gäller vid tillämpningar inom exempelvis autonoma system och IoT, både säkerhets- och ansvarsmässigt. Vi välkomnar regeringens utredning om att se över den lagstiftning som i dag försvårar digitaliseringen inom det offentliga, men viktigt är att vi inte glömma bort den privata sektorn.

Att Sverige kan nå upp till regeringens mål är ingen omöjlighet. Möjlighet finns att ta ledartröjan inom områden som 5G, molntjänster, IoT, datateknik och IT-säkerhet. Vi ligger långt fram inom teknisk utveckling och innovationsförmåga, men för att bli ännu bättre och inte riskera att halka efter, är det viktigt att vi samlas och får en lagstiftning som hjälper, inte stjälper. I Linköping finns en historia av och en framtid inom digitalisering, med kunskaper inom exempelvis IT, teknikutveckling, öppna data, datalagring, säkerhet och innovation.

Här finns vilja från politiken, det privata och det offentliga att prioritera dessa frågor på den nationella och internationella agendan. Vi vill vara med och påverka de rättsliga ramverken så att de anpassas för ett modernt och digitalt samhälle. En digitaliseringsmyndighet måste vara nästa steg, och Linköping är ett starkt alternativ för att mobilisera de kompetenser som behövs för en digital och innovativ framtid.

Ludvid Emgård, vd Spotscale
Christian Sahlén, vVD Actia Nordic
Margareta Fransson, regionråd (MP), Östergötland
Martin Rantzer, vd SICS East
Kristina Edlund, kommunstyrelsens ordförande (S), Linköping
Christian Gustavsson, kommunalråd (M), Linköping
Lena Miranda, vd Science Park Mjärdevi