Som ni vet har jag varit väldigt kritisk till S-MP-L-planerna på stora vindkraftsinvesteringar i Linköping. Nu har tydligen problem uppstått – i ett vindkraftsbolag vi redan har. Och problemen har funnits i månader utan att vi fått någon kunskap om dem förrän nu.

Enligt uppgifter som jag fått del av så har bolaget Bixia Gryningsvind AB, där kommunen via två dotterbolag är både stora delägare och långivare, hamnat i ekonomisk knipa. Det påverkar aktiekapital och lån från våra kommunala bolag på relativt stora belopp. Totalt har vindkraftverk köpts för 247 miljoner kronor. Men olönsam vindkraftsproduktion har nu tvingat fram nedskrivningar av värdet med resultatet att det egna kapitalet var förbrukat vid årsskiftet och att man behövt upprätta kontrollbalansräkning.

Det är naturligtvis en allvarlig situation som innebär att pengar måste skjutas till – på ett eller annat sätt – för att bolaget inte ska gå omkull. Det påverkar Stångåstaden (40%), ÖrebroBostäder (40%) och Bixia ProWin (20%) där Tekniska verken är stora delägare. Samlat bär Linköpings kommunkoncern ansvar för nästan hälften av ägandet.

Mot bakgrund av det här ställer jag såklart ett antal frågor till majoriteten vid nästa fullmäktige. Vi måste får klarhet i de här uppgifterna och eventuella problem måste upp på bordet – innan de blir fler och värre.

Mina två frågor är följande:

1. Stämmer det att Bixia Gryningsvind AB, ett vindkraftsbolag där kommunen är betydande delägare av och långivare till via Stångåstaden och Tekniska verken, är i sådan svår ekonomisk knipa att der egna kapitalet var förbrukat vid årsskiftet och kontrollbalansräkning behövt uppföras?

2. Avser majoriteten gå vidare med sina planer på att ytterligare bolag och investeringar i vindkraft?