Linköpings kommun har genomgått en sorglig utveckling. Den styrande majoriteten måste bryta den destruktiva kultur man skapat, skriver Christian Gustavsson (M).

Många är nog de politiskt aktiva som ryckts med i teveserier som West Wing eller House Of Cards. Man har följt hjälten Bartlet, eller antihjältarna Urquhart eller Underwood i medgång och motgång. Snabba scener, snabbare beslut, mygel, mediestrategier och hårda tag. Det är bra teve, men dåliga förebilder för vardagligt politiskt arbete.

I dagarna har Corren berättat om tveksamma politiska metoder, kränkande särbehandling och hur chefer sparkas med vad som förefaller vara politiska motiv i Linköpings kommun. Det kan naturligtvis beskrivas som ett tillkortakommande från person, men säger nog egentligen mest om det sammanhang man verkar. Koalition för Linköping verkar helt enkelt dras med ganska stora problem när det kommer till etik och moral.

Sedan valet har den politiska arbetssättet förändrats kraftigt i Linköping. I beredningen av ärenden har oppositionens insyn kraftigt begränsats. Media får ofta handlingar och förslag dagar innan ledamöterna i en nämnd eller i en styrelse. I presidiearbetet i nämnder och bolag blir det uppenbart att man undanhåller information från oppositionen. Handlingar ändras av politiken och paketeras sedan som tjänstemännens förslag. Bolagen ges politiska uppdrag och används som majoritetens verktyg, där beslut fattas vid sidan om de bolagsstyrelser som bär ansvaret. Jag träffar nästan varje dag medarbetare som pressas så hårt att de överväger att lämna kommunen. Det är en sorglig utveckling.

Jag tillhör ett parti som förlorade valet efter 2014. Majoriteter kommer och går. Oavsett vilket så har alla politiskt aktiva ett ansvar att vårda demokratin, en öppen beredning av politiska frågor och att våra verksamheter leds av chefer som tillsätts och avsätts på professionella grunder snarare än politiska.

Linköpings kommun bär ett stort ansvar varje dag. I förskolor, på skolor, i äldreboenden och i människors hem gör kommunens medarbetare skillnad för Linköpingsborna. De förtjänar en vuxen ledning som tar sitt uppdrag på allvar, som försöker skapa samförstånd och som har respekt för chefer och medarbetares kompetens.

Den politiska vardagen är tråkigare än en teveserie, men också mycket viktigare. Den kultur som råder och de beslut som fattas påverkar hela organisationen, tusentals medarbetare och vardagen för 153 000 Linköpingsbor. Det är nu ett ansvar för Koalition för Linköping att bryta den destruktiva kultur man skapat under det senaste året och visa att man kan axla ansvaret för hela Linköpings kommun.

Christian Gustavsson (M)
kommunalråd i opposition