Östergötland är ett fantastiskt län att bo, leva och verka i. Men likt många andra län finns det stora utmaningar, både i nutid och i framtid. Det som krävs för att ta sig an dessa utmaningar är en stark politisk ambition, handlingskraft och bra politiska förslag – både lokalt och nationellt. Östgötamoderaterna har sedan valet 2014 arbetat med Östgötaresan, en resa genom det Östergötland som går bra, och det Östergötland som faktiskt inte går så bra.

Publicerad i Norrköpings Tidningar 2017-02-07

Samtidigt som storstäderna fungerar som regionens motor är de beroende av regionens andra delar. Varje kommun – med sina förutsättningar, erfarenheter och möjligheter – utgör grunden för det Östergötland vi tror på. Alla delar av regionen bidrar på sitt sätt, och var del är beroende av den andra för att Östergötland ska fungera, nu och i framtiden. Under resans gång har vi stött på ett antal områden som behöver en ordentlig förändring för att Östergötland fortsatt ska kunna vara det fantastiska länet att bo, leva och verka i.

Svenska lantbrukare producerar mat i världsklass. Samtidigt har de en oerhört svårt uppgift i att konkurrera med utländska producenter. Svenska lagar och tuffa krav har bidragit till mat med bra kvalitet, liten klimatpåverkan och låg antibiotikaanvändning, men vad hjälper det att vara bäst när vi politiker inte ställer samma krav på de råvaror som vi köper in? Vårt förslag är att de krav som ställs på produktion i Sverige också ska vara de krav som vi ställer vid upphandlingar, det leder bland annat till fler arbetstillfällen och en större levande landsbygd.

Strandskyddet är ett område som i många fall sätter stopp för byggande på landsbygden. Sveriges yta består till stor del av strandlinje, varför vi snarast behöver förenkla reglerna för byggande nära vatten. Alliansregeringen genomförde förändringar som skulle förenkla byggandet i strandnära lägen, men det slog istället fel i länsstyrelsens tolkande. Det är dags att vi rättar till det nu. Strandskyddet måste förenklas, på riktigt.

Vill du kunna bo och verka på landsbygden är bredband avgörande. I dagens digitala samhälle är det märkligt att man inte prioriterar utbyggnaden på landsbygden på samma sätt som i städerna. Stad och landsbygd är beroende av varandra. Östgötamoderaterna anser därför att större investeringar krävs i bredbandsutbyggnaden på landsbygden.

Östergötland ska vara ett av Sveriges bästa län att bo, leva och verka i. Stad och landsbygd är beroende av varandra, försvårar man boende- och företagsmöjligheten på landsbygden sätter man också städerna i en svår situation. Moderaterna i Östergötland tänker på helheten, vi tar ansvar för hela Östergötland.

Marie Morell (M), Oppositionsråd i Region Östergötland
Christian Gustavsson (M), Förbundsordförande Östergötland och kommunalråd i Linköping
Anna Nilsson (M), Oppositionsråd Valdemarsvik
Yvonne Persson (M), Kommunalråd Söderköping