I dag har S-MP-L-Koalitionen i Linköping pressträff för att berätta vad de åstadkommit ”halvvägs” in i mandatperioden. Här är tre saker som de inte kommer vilja prata om på sin pressträff:

1. Att bryta segregationen var deras viktigaste löfte och det går inte åt rätt håll. De som levde i utanförskap när de tillträdde står i dag längre från arbetsmarknaden, svenskkunskaper och utbildning idag. Det som behövs är inte mer av koalitionens fritidssatsningar, utan sociala insatser och utbildning som för människor närmare arbetsmarknad och sysselsättning.

2. Av löftet om ”rivstart” för klimatarbetet så blev det en cykel till äldreboendena och en gruppledarträff. Löftet om vindkraftsbolag rann ut i sanden och nu sitter MIljöpartiet och administrerar och klipper banden på det Alliansen beslutade och genomförde. Vår utsträckta hand om att arbeta vidare med ekonomiskt hållbara lösningar är fortfarande utsträckt.

3. Förtroendet hos Linköpings företagare har sjunkit som en sten under Koalitionens tid. Attityden hos de styrande har inte varit så dålig sedan (S) satt i ledning senast. Och inte blir det bättre av fortsatta verbala attacker och hot mot Sveriges och Linköpings företagare. Det som behövs är en ledning som förstår och uppskattar den som vågar satsa på företagande och anställa människor – det är så vi bygger tillväxt och gör att jobben blir fler.

Så i dag när Koalitionen ska berätta vad de gjort ”halvvägs” så är det nog mer så att de nått ”vägs ände”.