Under våren har ett antal mark- och bostadsrelaterade affärer påbörjats inom Linköpings kommun och dess bolag som Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna i Samhällsbyggnadsnämnden nu kräver att kommunrevisionen granskar närmare. 

Att Stångåstaden går ut på en försäljning av ett tusental lägenheter har våra tre partier ställt sig bakom. Det vi däremot är mer tveksamma till är att affären kombineras med flera marktilldelningar, både till den blivande köparen av lägenheterna samt till Stångåstaden.

Våra tre partier är angelägna om att upprätthålla principen om en transparent marktilldelning i Linköpings kommun. Det är också viktigt att värna integriteten i Samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutövning. En bristande tilltro till nämndens beslutsfattande och misstanken om att nämndens myndighetsutövning är godtycklig riskerar att skada Linköpings kommun.

Nämndledamöternas brev till kommunrevisionen (pdf)