Linköping har ett framgångsrikt universitet med ett stort antal studenter som gör staden mer levande också för oss andra. Men studenterna tillför mer än detta, de är också en viktig tillväxtfråga. Moderaternas kommunalråd Christian Gustavsson (M) och Jessica Häggroth (M), ledamot av fullmäktige och MUF:s förbundsstyrelse, lämnar idag in en motion om vikten av att ta fram en studentstrategi för Linköping.

Företag är allt mer kunskapskrävande idag vilket ställer krav på att Linköping inte bara har ett universitet som är duktiga på att locka studenter, utan också på att Linköping lockar även för livet efter examen. Därför är det viktigt att näringslivet möter studenterna tidigt under deras studier. Linköping behöver fler kreativa ytor för samarbeten, stärkt marknadsföring från företagen och möjlighet till både praktik och exjobb på lokala arbetsplatser.

− Vi vill med vår motion att studenterna ska lockas att upptäcka Linköping även utanför sina campus- och studentområden. Det ska inte bara vara enkelt, bra och roligt att vara student i just Linköping utan här ska man också vilja stanna även efter studietiden. Linköping måste helt enkelt bli en stad med mer spets och liv, också utanför it- och teknikområdet, säger Jessica Häggroth (M).

– Vi vill att förvaltningar och verksamheter ska använda möjligheten att anställa studentmedarbetare i verksamheten under deras pågående studier, med fokus på bristyrken. Studenterna behöver involveras i Linköpings utveckling, inte minst nu när Linköping står inför en stor omvandling av innerstaden, avslutar Christian Gustavsson (M).

Läs hela motionen här: Studentstad Linköping