Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna i Linköping lämnar i dag in en gemensam motion till kommunfullmäktige om att förverkliga tältlösningen över Tinnis 50-metersbassäng.

Alliansen gick till val på att kraftigt förbättra förutsättningarna för simningen i Linköping. Sedan valet har  arbetet stått still och politiken tappat taktpinnen. Vi tre partier har tröttnat på att vänta nu och kommer nu använda de verktyg vi har för att driva socialdemokraterna och deras stödpartier framför oss.

Den gamla simhallen räcker i dag inte till, vilket hämmar simsportens utveckling och begränsar möjligheten till motionssimning. För att ge bra förutsättningar fram till dess att den nya simhallen är klar antog vi förslaget från LASS och LSF om en tältlösning. Det skulle kraftigt öka kapacitet för simning på kort sikt.

Partierna i Linköping är enade om vikten om att bygga en ny simhall, men det tar många år innan den står färdig. De nya utredningar som den styrande koalitionen påbörjat har bara försenat den ytterligare. Därför måste vi redan nu skapa förutsättningar för att föreningslivet ska klara verksamheten här och nu.

Hela motionen hittar du här: Motion om simning