Fri Fart – ett av Sveriges största evenemang för klassiska motorbåtar – som går av stapeln helgen 30-31 juli i Kinda kanal, Linköping, och Kinda sjösystem runt om i Rimforsa. Detta är ett event som vuxit markant sedan starten för elva år sedan. Ett evenemang som också drar flera tusen besökare varje år för att ta del och njuta av två dagar vid vattnet med klassiska båtar i närmast nyskick. Ett event som också Linköping och Kinda kommuner har uppmärksammat och är med och sponsrar. Det tycker vi moderater är bra.  

Publicerad i Vimmerby Tidning – 2016-07-29

Ett evenemang som Fri Fart skapar möjligheten att knyta ihop Östergötland genom Linköping och Kinda. Kinda kanal och Stångån blir därför också en typ av inkörsport till Kinda där vi ser Rimforsa med omnejd som ett nav för framtida utveckling. Vi är övertygade om att detta gagnar såväl Linköping som Kinda kommuner.

Vidare utveckling av besöknäringen är starkt  begränsad av strandskyddsreglerna som hindrar bebyggelse av bostäder och turist anläggningar i de attraktiva strandlägen som är mest utvecklingsbara. Vi moderater vill  förenkla strandskyddsreglerna för att  utveckla bättre och fler möjligheter för en starkare turism- och besöksnäring i Östergötland. Vi får genom t.ex. Fri Fart en möjlighet att profilera Kinda kanal, att skapa mervärden kring det genom vår besök- och turismnäring. Men då är det också viktigt att vi tar tillvara på möjligheterna.

En förändring av strandskyddsreglerna är inte bara bra för besök- och turismnäringen, utan också viktigt i arbetet för en livskraftig landsbygd ,bättre miljö och för levande sjöar. Alla våra vackra sjöar och vattendrag är mycket attraktiva platser både för byggande av bostäder, turistverksamhet och service. Vi moderater vill också förenkla plan- och bygglovsprocesserna för alla  något som också underlättar för  byggnation på landsbygden.

I Östgötaresan, Moderaternas arbete med att bli det parti som bäst känner Östergötland, så är strandskyddet ett av de hinder för utveckling av landsbygd, jordbruksnäring och besöksnäring som ofta beskrivs. För oss är slutsatsen enkel, det måste bli lättare att bygga på landsbygden och i strandnära lägen så att vi ger hela Östergötland goda möjligheter att utvecklas.

Christian Gustavsson (M), kommunalråd Linköping
Björn Hoflund (M), Kommunalråd Kinda