Låt oss konstatera det uppenbara, situationen i Ekängen är inte rimlig. Ungdomars förutsättningar till idrott är otillräckliga. Föreningslivets förutsättningar för att bedriva verksamhet är otillräckliga. För det bär Linköpings kommun och de politiska partierna ansvar, men vad som gäller framåt är förmågan att kunna agera för att lösa de problem som finns.

Goda vanor sätts tidigt i livet. Möjligheten till, och intresset för, fysisk aktivitet är viktigt, både som ett sätt att grundlägga en god hälsa genom livet och för att vi i dag vet att det också har en positiv inverkan också på hur man presterar i skolan. Engagemang i föreningsliv fostrar in i demokrati och gemensam ansträngning. Föreningslivet utvecklar i sin tur samhällen och bygger en viktig gemenskap på orten eller i bostadsområdet.

Med insikt om problemen föreslog Moderaterna redan 2014 att Ekängen skulle prioriteras för satsningar på idrottsanläggningar. Det var också en del av den plattform som vi gick till val på. Vi förlorade som bekant valet, men vi förlorade inte vår tro på att det är en riktig satsning. Vi har därför återkommande haft med det som en prioritering i våra förslag som moderater, men också löpande fått förslagen avslagna av koalitionen.

För ett par veckor sedan samlades många engagerade i Ekängen till ett öppet möte med politiker från Samhällsbyggnadsnämnden. Tonläget sattes utifrån den frustration och hopplöshet som många känner, men som också är viktig att lyssna på.

Vårt budskap den kvällen och även i dag är att vi som moderater är beredda att medverka till en lösning, genom stöd till S-MP-L-koalitionen i dag eller genom att agera efter en valseger nästa höst. Vi vill inte att ytterligare år ska gå till spillo. Det är en utsträckt hand, som tyvärr hitintills har lämnats obesvarad.

Vid Samhällsbyggnadsnämndens senaste möte lyfte vi från oppositionen frågan om hur vi går vidare efter mötet i Ekängen. När Kommunfullmäktige hade sitt senaste möte så lyfte vi det även där. Utifrån de svar som lämnats så är den enda rimliga slutsatsen att det saknas vilja att prioritera Ekängen och det saknas vilja att involvera oppositionen.

Att stärka förutsättningarna för idrott och föreningsliv i Ekängen har bara vinnare. De boende, föreningsliv, kommunen, skolan och de fastighetsägare som i dag blivit tagna som gisslan genom kommunens klumpiga agerande. Vårt löfte kvarstår, att vi kommer försöka medverka till att en lösning snabbt kommer på plats. Samtidigt kommer vi fortsätta putta den styrande koalitionen framför oss och skapa en beredskap för att snabbt kunna agera efter valet nästa höst.

Christian Gustavsson (M)
Fredrik Lundén (M)
Niklas Borg (M)