Intresset för vår mats ursprung har aldrig varit större än idag och många är vi som gärna väljer mat som har producerats och odlats i Sverige. Men alla har inte denna möjlighet då maten de äter har köpts in av annan person, som fallet är för bland annat äldre på vårdboenden, patienter på sjukhus eller elever på skolor.

Publicerad i Corren 2016-11-11

Lantbrukare i Linköping och övriga Sverige producerar mat i världsklass. Samtidigt har de en omöjlig uppgift i att konkurrera med utländska producenter som arbetar under helt andra lagar när det gäller skatter, miljökrav, djurskötsel och användning av antibiotika. Det är orimligt och bidrar, steg för steg, inte bara till en ökad belastning på miljön utan också till en sänkning av kvaliteten på det vi äter. Dessutom sjunker nivån av vår nationella livsmedelsförsörjning vid en eventuell kris.

Enligt en rapport från Konkurrensverket köpte stat, kommuner och landsting livsmedel för hela 8,3 miljarder kronor 2013. Den mat som offentliga sektorn väljer att köpa påverkar med andra ord marknaden och låter man lägsta-pris avgöra har inte den svenska produktionen och odlingen en chans att konkurrera. Att ställa strängare djurskyddskrav eller att följa baskraven från före detta Miljöstyrningsrådet, nuvarande Upphandlingsmyndigheten, är ett steg i rätt riktning men det räcker inte. Dessa krav berör exempelvis endast animaliska produkter och inte vegetabilier.

Alliansen tog för flera år sedan initiativet till att satsa på ekologisk mat och stränga svenska djurskyddskrav på skolmaten. Det är till stor del bra, men ekologisk mat innebär ofta långa transporter vilket ökar belastningen på miljön. Genom att istället införa ett grundkrav om att råvaror och livsmedel i offentliga verksamheter ska ha producerats enligt svenska krav når vi större nyttor för både samhället och för miljön.

Moderaterna vill nu gå ett steg längre och föreslår att krav införs på att upphandlade råvaror och livsmedel inom skola, äldrevård och omsorg ska ha producerats enligt svenska krav. Detta innebär strängare krav och ger svenska producenter en chans att konkurrera på lika villkor. Det skulle jämna ut förutsättningarna mellan svensk och utländsk produktion och leda till mer inhemska råvaror på tallriken, bättre kvalitet på maten, minskad användning av antibiotika och kortare transporter med minskade utsläpp som följd. En ökad andel inhemska råvaror skulle också kunna betyda fler arbetstillfällen i Sverige och i Linköping.

Fredrik Lundén (M)
vice ordförande i äldrenämnden

Christian Gustavsson (M)
kommunalråd

Catharina Rosencrantz (M)
kommunalråd