Sverige har en lång tradition av att delta i internationella militära och civila fredsinsatser. Ett engagemang som spelar allt större roll i en orolig omvärld. Samtidigt har vi som land länge varit dåliga på att uppmärksamma och hedra de kvinnor och män som deltar eller deltagit i insatserna, ibland med livet som insats.

Publicerad på Linköping News 2017-05-27

Man räknar med att cirka 100 000 svenska kvinnor och män på olika sätt deltagit under de cirka 60 år som Sverige bidragit till internationella fredsinsatser. Det innebär att det bor veteraner i alla landets kommuner och att de allra flesta av oss känner eller har anknytning till en veteran.

Sedan 2011 högtidlighålls Veterandagen den 29 maj med en officiell ceremoni på Djurgården i Stockholm för att hedra personal som deltar eller har deltagit i internationella insatser och för att högtidlighålla minnet av stupade och omkomna.

Efter att Moderaterna under flera år drivit frågan om att göra Veterandagen till allmän flaggdag, beslutade riksdagen detta den 3 maj. Regeringen har nu också efterlevt beslutet, trots att den länge stretade emot. I Linköping har vi moderater även föreslagit att kommunen årligen uppmärksammar Veterandagen den 29 maj, samt på sikt finner en lämplig plats, eller anordnar ett minnesmärke, i Linköping för att hedra veteranernas insats.

En flaggdag är för de flesta kanske mest en symbolisk handling, men har en oerhört stark betydelse för veteranerna och deras anhöriga. Inte minst med tanke på dem som aldrig kom hem från insatsen. Vi tror också att en flaggdag kan bidra till en mer aktiv debatt om den svenska veteranpolitiken i stort.

Veterandagen inrättas inte formellt som allmän flaggdag förrän nästa år, men det hindrar inte att Linköpings kommun redan i år hedrar dessa modiga kvinnor och män. Vi uppmanar därför kommunstyrelsens ordförande, Kristina Edlund (S), och borgmästaren, Helena Balthammar (S), att redan i år låta flaggan gå i topp på Linköpings kommuns officiella flaggstänger den 29 maj.

Heder och respekt åt våra veteraner!

Christian Gustavsson (M), kommunalråd i Linköpings kommun.
Annicka Engblom (M), riksdagsledamot i konstitutionsutskottet, ersättare i försvarsutskottet.
Andreas Norlén (M), ordförande riksdagens konstitutionsutskott.