Budgetanförande vid kommunfullmäktiges möte 2018-06-19.

När jag stod här för ett år sedan så tog jag utgångspunkten i Henning Nilsson, pojken från Sörmland som i Per-Anders Fogelströms ’Mina drömmars stad’ påbörjade en klassresa som tog generationer att fullfölja.

Jag har för egen del funnit mycket kraft och energi i Fogelströms böcker. Vi har i dag få saker gemensamt med 1800-talets Sverige, men även om vår utgångspunkt skiljer sig åt så är just vår mänskliga strävan densamma. Och den kan eldas på genom utbildning, uppmuntran, nyfikenhet och en positiv förväntan.

Det kommer nog inte som en överraskning för någon när jag säger att vi moderater ser att ett fokus på arbete måste komma först. Det är nyckeln till självbestämmande och frihet. Arbete ger oss en plats i samhället, vilket vi som har arbete tar för givet. Och vilket den som saknar arbete, eller en tydlig väg till arbete, ofta smärtsamt inser.

***

Linköping behöver välja en ny väg. Ett starkt samhälle byggs genom utbildning och ansträngning, arbete och företagande. Mänskligheten är född fattig. Välstånd har skapats genom vår strävan och genom summan av enskildas ansträngning och företagsamhet.

Försörjningsstöd ska aldrig leda till passivitet, utan till aktivitet där egen ansträngning lönar sig och bygger grundläggande anställningsbarhet. Vi väljer att möta varje person med en positiv förväntan på hur man bidrar till Linköpings utveckling.

Bidrag ska inte kunna staplas på varandra så att man tjänar mer än den som går till jobbet. Man ska förtjäna sin väg in i välfärdssystemen, genom att man bidrar till dem.

* * *

Det finns mycket med Linköping som gör mig stolt, som jag vill skydda och bevara. Men det finns också stora och akuta samhällsproblem. Skönmålning är lika farligt som svartmålning, – och utan att någonting görs annorlunda än i dag så ser problemet inte ut att få någon lösning. Tvärt om.

  • Var sjätte elev lämnar högstadiet utan fullständiga betyg. De kommer inte in på gymnasiet, och om de väl kommer in så kommer de inte ut.
  • Arbetsmarknaden har allt mindre att erbjuda den som saknar utbildning. Vi har arbetsföra 20-åringar som riskerar att få försörjas på bidrag – eller än värre – brott.
  • Vi ser många föräldrar som inte går till jobbet om morgonen. Eller på kvällen. Eller någon gång i veckan för den delen. Föräldrar som aldrig kommer hem med en egen lön.
  • Barn och ungdomar ärver i allt större utsträckning sina föräldrars utanförskap och misslyckanden, istället för att påbörja sin egen resa.

Koalition för Linköping lade, som sin stora ambition för den här mandatperioden, fast att segregationen skulle brytas. Resultatet är nedslående. Segregationen har accelererat samtidigt som Sverige ridit på en högkonjunktur.

Vi ser nu hur arbetslösheten börjar stiga igen och hur många av de som levt åratal i utanförskap inte rustats för att möta tuffare tider. Det är när solen skiner som taket ska lagas.  För den som menar allvar med att bryta segregationen i Linköping så har det här varit en förlorad mandatperiod.

* * *

Jag ägnar mig åt politik därför att jag tror att politik gör skillnad, men framförallt tror jag på att människor kan göra skillnad för sig själva. Många problem i Linköping är svåra, men inte olösliga.

För det har vi moderater ett antal ganska enkla principer som vi nu möter väljarna med:

Ett Linköping där det alltid lönar sig att jobba. Där fler vill driva företag. Plugga riktigt svåra saker, eller börja med ett enklare jobb. Där ambition och ansvar alltid uppskattas.

Ett Linköping som är öppet mot världen, men också står upp för sina egna ideal. Där vi stöttar varandra när livet är tufft. Där bidragsvägen är smal och arbetslinjen är bred.

Där rättigheter, skyldigheter och möjligheter återigen gäller lika för alla.