Om bara några år väntas upp emot en miljon människor i Sverige leva i utanförskap. Regeringens lösning – 5 000 nya beredskapsjobb, så kallade ”enkla jobb”, i statlig regi. En ekvation som inte riktigt går ihop. Ska man få Sverige att fungera, då måste man utgå från hur verkligheten faktiskt ser ut och sluta blunda för de problem som behöver lösas.

> Publicerad i Norrköpings tidningar 2016-06-17

Det är naivt att tro att flyktingkrisen är över. Flyktingsituationen kommer påverka Sverige under lång tid framöver och det är viktigt att vi förbereder oss på det. Tack vare att Moderaterna har drivit på regeringen genomförs nu viktiga reformer, men mer behöver göras. Sverige har inte råd med dåliga skolor, dåliga incitament att byta bidrag mot jobb och Sverige har inte heller råd med en regering som vill bygga Sverige med lånade pengar.

För Moderaterna är det självklart att Sveriges framtid och välfärd ska byggas med arbete, inte lånade pengar. Sverige ska hålla både nu och i framtiden. Därför har vi tagit fram en Plan för ett starkare Sverige, där de fem viktigaste delarna handlar om:

  • Ansvar för ekonomin med minskade bidrag­skostnader – Sverige kan inte fortsätta låna för att täcka den akuta flyktingkrisens effekter. Bidrag och sociala förmåner måste knytas till jobb el­ler permanent uppehållstillstånd och dyra arbetsmarknadsåtgärder som inte leder till jobb måste avvecklas.
  • Nolltolerans mot dåliga skolor – Flyktingkrisens ökade tryck på skolor och kommuner får inte gå ut över kunskapen. Vi föreslår därför bland annat en undervisningstimme mer per dag, bra betalt till duktiga lärare, att nationella prov rättas centralt samt att staten ska kunna ta över driften eller lägga ned en dåligt fungerande skola.
  • Arbete och ansträngning ska alltid löna sig – Fler måste kunna få sitt första jobb, fler måste få möjlighet att lära sig jobbet på jobbet och det måste bli mer lönsamt att jobba. Därför föreslår vi bland annat Förstajobbet-anställning och förstajobbet-avdrag. Det måste också bli en självklarhet att göra sig anställningsbar och omställningsbar och därmed vara beredd att söka jobb även utanför sitt närområde.
  • Tillväxt i hela Sverige ger fler nya jobb – Nya jobb kräver att man kan bygga, bo, resa, transportera och få tag i energi, i hela landet. Det byggs mer än på länge men ännu mer behövs. Därför har vi presenterat förslag för mer byggbar mark, att det ska bli lättare att bygga och bättre möjligheter att hyra ut i andra hand. Nya jobb behöver också energi, helst fossilfri sådan. Då har Sverige har inte råd att varken förtidspensionera människor som kan jobba och inte heller förtidspensionera kärnkraften.
  • Trygghet att lita på, överallt – Vi acceptera inte otrygghet någonstans. Därför vill vi se minst 2 000 fler poliser, att poli­serna får möjlighet att göra sitt jobb samt hårdare straff mot den som använder våld mot blåljusperso­nal, eller mot deras fordon.

 

Vår plan för ett starkare Sverige är en plan för stark ekonomi, för nolltolerans mot dåliga sko­lor, för fler i arbete, tillväxt i hela Sverige och en trygghet att lita på. När världen och verkligheten ställer nya krav märks det om man har riktning och styrfart, om man har en plan. Vi tar Sverige på allvar, nu och när världen förändras.

Christian Gustavsson (M)
Förbundsordförande i Östergötland
Ledamot av partistyrelsen