Regeringen lanserar i dag en satsning på läsning i skolan och det låter ju bra. Höstlov ska bli ”läslov”. Att lära sig läsa och greppa en texts innehåll är viktigt för att klara skolan och senare ta steget in i arbetslivet. Men…

För att visa hur patetisk regeringens satsning är så kan vi gå till Linköping. Här har M, C och KD föreslagit att vi ska satsa 40 mkr per år på läsning i vår kommun. Regeringens totala satsning för landet är 5 mkr per år. Fem.

Och problemet är att det blir mycket värre än så. Om det bara avser grundskolan så motsvarar satsningen ungefär 900 kronor per skola, eller 5 kronor per elev. När rektorer och kulturinstitutioner och förvaltningar och politiken fyllt i alla blanketter, fattat alla beslut och ansökt om pengarna så har ”satsningen” kostat många fler nollor mer än den smakar.

Till det kommer garanterat en härlig byråkrati på Skolverket för att hantera vad som säkert blir ett riktat statsbidrag. Och så ska det hela ju utvärderas efteråt också. Säkert något för Skolinspektionen att lägga mycket tid på.

Det här är alltså trams och jag hatar när politik reduceras till trams och lur och spel för gallerierna.