Linköping har en sned fördelning av bostadsformer och borde satsa mer på bostadsrätter, skriver debattörerna.

Att äga sitt boende är en dröm som många bär. Men vi ser tyvärr att för alltfler så förblir det bara en dröm. Med en bostadsmarknad som lider av enorma strukturproblem så har priserna skenat samtidigt som utbudet inte följt med efterfrågan. Nu ser vi resultaten. En alltmer ökande klyfta mellan de som hyr och de som äger sitt boende. Den flexibilitet som hyresrätten var tänkt att utgöra har för många blivit ofrivillig inlåsning.

Egnahemsrörelsen startade som en reaktion mot att så många inte hade råd att äga sitt eget boende. Starten togs i vårt eget län, i Motala, då Föreningen Egna Hem bildades för mer än 120 år sedan. Rörelsen spred sig snabbt över hela landet och blev en naturlig del av det svenska folkhemmet. Dagens samhällsplanerare blickar suktande tillbaka på de ideal som präglar många av de bostadsområden som byggdes i samband med egnahemsrörelsen. Där finns ekonomisk och social hållbarhet som ledord. Och trädgårdsstaden är en typisk del av egnahemsrörelsen. Men, någonstans under vägen så tog storskalighet och anonymitet över idealen. Med miljonprogrammets intåg så tog också egnahemsrörelsen slut. Tydligast manifesteras detta i de bevingade orden som Malmös före detta starke man, Nils Yngvesson (S), yttrade. ”Ingen ska äga mer jord än vad som ryms i en blomkruka.”

Linköping är en utpräglad hyresbostadsstad. Ungefär hälften av bostäderna är hyresrätter. Andelen bostadsrätter utgörs av 17 procent. Det är nationellt sett en väldigt sned fördelning och lägger inte grunden för en hälsosam bostadsmarknad. Trösklarna för att komma in på bostadsmarknaden är högre i Linköping än i andra jämförbara städer, såsom Helsingborg och Västerås. Resan från en hyresrätt till ett eget radhus tar mycket längre tid i Linköping och för många blir den aldrig av. Det skapar en marknad där många hyresgäster ofrivilligt låses in i hyresrätten. Ambitionerna att ytterligare prioritera hyresrätter över bostadsrätter i Linköping kommer bara fortsätta öka den stora klyftan mellan bostadsägare och hyrestagare.

Vi, inom den borgerliga oppositionen, vill nu starta en ny modern egnahemsrörelse. En rörelse som återigen ger människor möjlighet att få äga sitt eget boende. En modern rörelse som bygger på ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. Som kan minska klyftan mellan att äga och att hyra. Vi föreslår flera ändringar av kommunens arbetssätt och inriktning för att öka andelen egna hem. Vi vill se plansatsningar mot mindre och billigare bostadsrätter. Vi vill se nya och innovativa grepp som ger fler möjlighet att äga sitt boende. Vi vill främja aktörer som skapar goda förutsättningar för bostäder och som underlättar bosparande eller andra former av ekonomiska morötter. För oss är detta en rättvisefråga. Att äga sitt boende ska inte vara förunnat enbart de med de högsta inkomsterna.

Muharrem Demirok (C)

vice ordförande samhällsbyggnadsnämnden

Christian Gustavsson (M) 

ledamot samhällsbyggnadsnämnden

Peter Alenius (KD) 

ledamot samhällsbyggnadsnämnden