Jag brukar ju normalt länka till texter eller inslag som jag själv skrivit eller gjort, men i dag länkar jag till Christer Kustviks krönika i dagens Corren som delvis tar sin utgångspunkt i ett samtal vi hade för ett par dagar sedan. En sak är säker, tar vi tillvara på digitaliseringens möjligheter så kommer Linköping bli en av de stora vinnarna i Sverige.

Corren 2016-09-24