Hela länet ska leva

Hela länet ska leva

Östergötland är ett fantastiskt län att bo, leva och verka i. Men likt många andra län finns det stora utmaningar, både i nutid och i framtid. Det som krävs för att ta sig an dessa utmaningar är en stark politisk ambition, handlingskraft och bra politiska förslag –...
Följ svenska krav på maten

Följ svenska krav på maten

Intresset för vår mats ursprung har aldrig varit större än idag och många är vi som gärna väljer mat som har producerats och odlats i Sverige. Men alla har inte denna möjlighet då maten de äter har köpts in av annan person, som fallet är för bland annat äldre på...
Nu får det vara slut på hyckleriet

Nu får det vara slut på hyckleriet

Svenska lantbrukare producerar mat i världsklass. Samtidigt har de en omöjlig uppgift i att konkurrera med utländska producenter. Svenska lagar och tuffa krav har bidragit till mat med bra kvalitet, liten klimatpåverkan och låg antibiotikaanvändning, men vad hjälper...
Motion: Mat på lika villkor

Motion: Mat på lika villkor

Lantbrukare i Linköping och Östergötland producerar mat i världsklass. Samtidigt har de en omöjlig uppgift i att konkurrera med utländska producenter som arbetar under helt andra lagar när det gäller skatter, miljökrav, djurskötsel och användning av antibiotika. Med...