Linköping bör hedra veteranernas insatser

Linköping bör hedra veteranernas insatser

Sverige har en lång tradition av att delta i både nationella och internationella, militära och civila, humanitära operationer. Ett engagemang som spelar en allt större roll i en orolig omvärld. Samtidigt har vi i Sverige varit dåliga på att uppmärksamma de män och...
Ta tillvara kompetensen hos flyktingar

Ta tillvara kompetensen hos flyktingar

Flyktingsituationen innebär stora utmaningar och påfrestningar på förskolor och skolor i kommunen. Behovet av lärare, modersmålslärare och handledare ökar kraftigt. Tillsammans med kollegan Catharina Rosencrantz har jag därför lämnat en motion om hur vi kan ta...