Motion: Mat på lika villkor

Motion: Mat på lika villkor

Lantbrukare i Linköping och Östergötland producerar mat i världsklass. Samtidigt har de en omöjlig uppgift i att konkurrera med utländska producenter som arbetar under helt andra lagar när det gäller skatter, miljökrav, djurskötsel och användning av antibiotika. Med...
Kommunalt bolag på obestånd?

Kommunalt bolag på obestånd?

Som ni vet har jag varit väldigt kritisk till S-MP-L-planerna på stora vindkraftsinvesteringar i Linköping. Nu har tydligen problem uppstått – i ett vindkraftsbolag vi redan har. Och problemen har funnits i månader utan att vi fått någon kunskap om dem förrän...