Kommunalt bolag på obestånd?

Kommunalt bolag på obestånd?

Som ni vet har jag varit väldigt kritisk till S-MP-L-planerna på stora vindkraftsinvesteringar i Linköping. Nu har tydligen problem uppstått – i ett vindkraftsbolag vi redan har. Och problemen har funnits i månader utan att vi fått någon kunskap om dem förrän...